🇺🇦 Бучак (Черкаська обл.)

Бучак (Черкаська обл.)

Бучак – це маленьке село, яке знаходиться в Черкаській обл. Канівського району. На перший погляд, це нічим не примітне село, в якому проживає 15 осіб. Але якщо ви знаєте про сакральні місця Бучака, то неодмінно захочете тут побувати.

Про Бучак кажуть, що це край світу. І я повністю з цим згодна. Це неймовірні відчуття спокою, єднання з природою та свої внутрішнім світом.

Навколишня місцевість насичена археологічними пам’ятками ранньослов’янського періоду.  

За даними Інституту археології НАН України ці землі є унікальними через насиченість археологічними пам’ятками: навколо села Бучак знаходиться 14 поселень, 5 городищ та 2 могильники, які представляють практично всі археологічні культури, відомі на Середньому Подніпров’ї — від Трипільської культури (IV тис. до н. е.) до пізнього середньовіччя та козацької доби.

Унікальність Бучацького археологічного комплексу полягає не лише у культурно-хронологічній повноті — такий комплекс фактично більше не має аналогів на Подніпров’ї. Причому більшість пам’яток лише означені і досі повністю не досліджені.

Тут можна відчути, що час може текти зовсім по-іншому, ніж в місті з його шаленим темпом і метушнею. Стоячи на Бучацьких кручах, є можливість побути якийсь час наодинці зі спокоєм та вічністю.  

Природа в цій місцевості неймовірна своїми густими лісами та неймовірними краєвидами. Вона заспокоює та наповнює, а відчуття сильної енергетики дає можливість перезавантажитись.   

Гуляючи по лісу ми дійшли до Сакрального Лабіринту. Це дуже сакральне місце. Проходячи по лабіринту ти ніби проникаєш в такі глибини Себе, що відчуваєш цю енергетику  кожною частинкою свого тіла. Здається, що кожна твоя клітина, кожна молекула вібрує в унісон з цим сакральним місцем.

Проходження по Лабіринту дає можливість розкрити в собі таланти та знайти відповіді на свої питання. І знаєте, як би не працювала магія Лабіринту, все рівно ви повинні  навчитися  відчувати себе, дозволити собі з’єднатися з простором і повністю довіритися Всесвіту. І тоді магія працює…

А які фантастичні краєвиди відкрилися на Бабиній Горі!!!

Бабина Гора – це місце здавна славиться своєю Жіночою Силою і тут проводять різноманітні обряди та ритуали, спрямовані на набуття жіночої Сили, продовження Роду і наповнення здоров’ям.

Археолог Борис Рибаков називає «Бабину Гору», – провідним святилищем ранньослов’янського періоду.

 

З гір відкриваються чудові дніпровські краєвиди, а ліс, серед якого розташоване село, є свідком давніх, ще літописних князівських часів.

Через мальовниче розташування Бучак неодноразово ставав кінознімальним майданчиком. Наприкінці 1950-х Олександр Птушко знімав тут «Казку про Іллю Муромця». Природа Бучака стала місцем натурних зйомок для «Української рапсодії» Сергія Параджанова, «Ночі на Івана Купала» Юрія Іллєнка, «Іванового дитинства» Андрія Тарковського!!!

Також ми відвідали озеро БУЧАК з фантастичною панорамою.

Кажуть, місцевість навколо озера – справжні місця сили. Археологи стверджують, що тут були стоянки первісних людей, а тому в околицях було знайдено безліч артефактів трипільської доби.

Краса цього озера заворожує і чарує водночас.

Лісове Блакитне озеро Бучак — штучного походження. Утворилося це озеро на місці гігантського котловану гідроакумуляторний станції. Зо два десятки років тому тут зникли село Бучак, цінні історико-культурні артефакти дохристиянських часів, гектари лісів. Однак, на місці недобудови дивом утворилося дивовижної краси озеро, яке має глибину близько тридцяти метрів.

Підживлюють озеро Бучак холодні джерельні води, тому воно має красивий блакитний колір. Через забарвлення його полюбили туристи, фотографи, режисери багатьох фільмів, які знімалися тут, а також десятки художників з України та з-за кордону, які прагнуть закарбувати красу цього унікального місця.

Краєвиди озера Бучак, тиша і спокій, безмежжя Дніпра надихають повертатися туди знову і знову.

Бучак (Черкасская обл.)

Бучак – это маленькое село, которое находится в Черкасской обл. Каневского района. На первый взгляд, это ничем не приметное село, в котором проживает 15 человек. Но если вы знаете о сакральных местах Бучака, то непременно захотите здесь побывать.

О Бучаке говорят, что это край света. И я полностью с этим согласна. Это невероятные ощущения покоя, единение с природой и своим внутренним миром.

Эта местность насыщена археологическими памятниками раннеславянского периода.

По данным Института археологии НАН Украины эти земли являются уникальными из-за насыщенности археологическими памятниками: вокруг села Бучак находится 14 поселений, 5 городищ и 2 могильника, которые представляют практически все археологические культуры, известные на Среднем Поднепровье – от Трипольской культуры (IV тыс до н. э. е.) до позднего средневековья и казачества.

Уникальность Бучацкого археологического комплекса заключается не только в культурно-хронологической полноте – такого комплекса фактически больше нет аналогов на Поднепровье. Причем большинство памятников лишь обозначены, но до сих пор полностью не исследованы.

Здесь можно почувствовать, что время течет совсем по-другому, чем в городе с его бешеным темпом и суетой. Стоя на Бучацких кручах, есть возможность побыть некоторое время наедине со спокойствием и вечностью.

Природа в этой местности невероятная своими густыми лесами и фантастическими пейзажами. Она успокаивает и наполняет, а ощущение сильной энергетики дает возможность перезагрузиться.

Гуляя по лесу мы дошли до сакрального Лабиринта. Это очень сакральное место. Проходя по лабиринту, ты будто проникаешь в такие глубины Себя, чувствуешь эту энергетику каждой частичкой своего тела. Кажется, что каждая твоя клетка, каждая молекула вибрирует в унисон с этим местом.

Прохождение по Лабиринту дает возможность раскрыть в себе таланты и найти ответы на свои вопросы. И знаете, как бы ни работала магия Лабиринта, все равно вы должны научиться чувствовать себя, позволить себе соединиться с пространством и полностью довериться Вселенной. И тогда магия работает…

А какие фантастические пейзажи открылись нам на Бабыной Горе!!!

Бабына Гора – это место издавна славится своей Женской Силой и здесь проводят различные обряды и ритуалы, направленные на приобретение женской Силы, продолжение Рода и наполнения здоровьем.

Археолог Борис Рыбаков называет «Бабыну Гору», – ведущим святилищем раннеславянского периода.

 

С гор открываются красивые днепровские пейзажи, а лес, посреди которого расположено село, является свидетелем древних, еще летописных княжеских времен.

Из-за живописного расположения, Бучак неоднократно становился киносъёмочным площадкой. В конце 1950-х Александр Птушко снимал здесь «Сказку об Илье Муромце». Природа Бучака стала местом натурных съемок для «Украинской рапсодии» Сергея Параджанова, «Ночи на Ивана Купала» Юрия Ильенко, «Иваново детство» Андрея Тарковского!!!

Также мы посетили озеро Бучак с фантастической панорамой.

Говорят, местность вокруг озера – настоящие места силы. Археологи утверждают, что здесь были стоянки первобытных людей, а потому в окрестностях было найдено множество артефактов трипольской эпохи.

Красота этого озера завораживает и очаровывает одновременно.

Лесное Голубое озеро Бучак – искусственного происхождения. Образовалось это озеро на месте гигантского котлована гидроаккумуляторный станции. Два десятка лет назад здесь исчезли село Бучак, ценные историко-культурные артефакты дохристианских времен, гектары лесов. Однако на месте недостроя чудом образовалось удивительной красоты озеро, которое имеет глубину около тридцати метров.

Подпитывают озеро Бучак холодные родниковые воды, поэтому оно имеет красивый голубой цвет. Из-за окраски его полюбили туристы, фотографы, режиссеры многих фильмов, которые снимались здесь, а также десятки художников из Украины и из-за рубежа, которые желают запечатлеть красоту этого уникального места.

Виды озера, тишина и покой, безграничность Днепра вдохновляют возвращаться туда снова и снова.

Фото

Відео

ми в соц мережах