🇺🇦 Затоплена церква на Дніпрі (Київська обл.)

Свято – Преображенська церква на Дніпрі  (Київська обл.)

На невеличкому острівці, оточеному безкрайньою блакиттю Дніпра, сяють куполи Свято – Преображенського храму, ще її називають  Гусинська церква, Затоплена церква, Спас на воді.

 Складно повірити, але колись, де нині розлилося водосховище, розташовувалося мальовниче українське село Гусинці. Однією з його головних прикрас була старовинна церква, побудована ще на початку 19 століття. Але в 70-х роках минулого століття, під час спорудження Канівського водосховища, води поглинули невелике село. Тепер ви не знайдете його на жодній карті – воно припинило своє існування. Незатопленими виявилися лише рідкісні пагорби, які утворили невеликі острівці. На одному з таких пагорбів і стоїть храм.

 Храмовий комплекс складається з будівлі церкви та дзвіниці, виконаних у стилі українського бароко. До невеликого острівця, на якому знаходиться святиня, веде акуратний місток з лівої сторони Дніпра.

 Як це було…

 Колись на тому самому місці, де нині розлилося водосховище, розташовувалося мальовниче українське село Гусинці. Однією з його головних прикрас була старовинна церква, побудована місцевим поміщиком у 1812 році..

 Під час будівництва Канівської ГЕС було затоплено декілька сіл неподалік Ржищева. Одним із них стали і Гусинці. Все селище сховалося під товщею води, а церква дивом уціліла, скоріш за все справа у тому, що знаходилась вона на пагорбі.

Отак вона примарно височіла серед вод Дніпра і поступово руйнувалася, але навіть в такому стані Спас на воді манив до себе туристів. Здолати двохсотметровий водний бар’єр можна було лише на човні, а взимку сміливці діставалися до храму по кризі.

 У 2010 році почалася реконструкція святині, було піднято рівень ґрунту на острові, зміцнено фундамент та стіни, добудовано дзвіницю, встановлено нові куполи і дзвони. Тоді ж збудували міст, що з’єднав храм із суходолом.

Природа навкруги неймовірна!!! Здається, що цей храм, ніби винирнув десь з минулого. Оточений водою, він як німий свідок минулих подій, залишається як пам’ятка про село, яке назавжди стерлося з мапи.

Тут тихо і зовсім мало відвідувачів. Здається, що ця тиша посилює щось в тобі потаємне. Це місце наштовхує тебе на роздуми… потаємні , якісь особливі. Вдивляючись вдалечінь, можна побачити свою душу в безкрайній сині неба,відчути себе в кожному подиху вітру, почути якусь таємницю в тихому журчанні Дніпра. Це місце просто неймовірне!!!

 ВАЖЛИВО!!! 
До цього місця ми добиралися через лівий берег Дніпра. Приблизно останні 10 км потрібно їхати через військовий полігон (якщо не буде військових навчань і вас пропустять).

Дорога йде через ліс і піски… особисто ми загрузли машиною в тих пісках двічі. Перший раз ми відкопували машину десь годину, але добре, що нас було п’ятеро і було кому виштовхувати наше авто, рити пісок і шукати каміння та гілки…
На зворотному шляху були дуже обережні, і все ж таки сіли в пісок, але не так глибоко – обійшлося просто штовханням машини.

Також до цієї церкви можна дістатися через правий берег Дніпра, а саме з міста Ржищев на прогулянковому катері,  моторним човном або яхтою. По дорозі до церкви вам відкриються мальовничі острови і красиві зарослі кувшинок.  

Затопленная церковь на Днепре (Киевская обл.)

На небольшом островке, окруженном бескрайней голубизной Днепра, сияют купола Свято – Преображенского храма, еще ее называют Гусинская церковь, Затопленная церковь, Спас на воде.

Сложно поверить, но когда-то, где сейчас разлилось водохранилище, располагалось живописное украинское село Гусинцы. Одной из его главных украшений была старинная церковь, построенная еще в начале 19 века. Но в 70-х годах прошлого века, во время строительства Каневского водохранилища, воды поглотили небольшое село. Теперь вы не найдете его ни на одной карте – оно прекратило свое существование. Незатопленными оказались лишь редкие холмы, которые образовали небольшие островки. На одном из таких холмов и стоит храм.

Комплекс храма состоит из здания церкви и колокольни, выполненных в стиле украинского барокко. К небольшому островку, на котором находится святыня, ведет аккуратный мостик с левой стороны Днепра.

Как это было …

Когда-то на том же месте, где сейчас разлилось водохранилище, располагалось живописное украинское село Гусинцы. Одной из его главных украшений была старинная церковь, построенная местным помещиком в 1812 году.

 Во время строительства Каневской ГЭС были затоплены несколько сел неподалеку Ржищева. Одним из них стали и Гусинцы. Весь поселок скрылось под толщей воды, а церковь чудом уцелела, скорее всего, что находилась она на холме.

Так она призрачно возвышалась среди вод Днепра и постепенно разрушалась, но даже в таком состоянии Спас на воде манил к себе туристов. Преодолеть двухсотметровый водный барьер можно было только на лодке, а зимой смельчаки добирались к храму по льду.

В 2010 году началась реконструкция святыни: был поднят уровень грунта на острове, укреплены фундамент и стены, достроена колокольня, установлены новые купола и колокола. Тогда же построили мост, соединивший храм с сушей.

Природа вокруг невероятная!!! Кажется, что этот храм, будто вынырнул откуда-то из прошлого. Окруженный водой, он будто немой свидетель прошлых событий, оставляет память о селе, которое навсегда стерлось с карты.

Здесь тихо и совсем мало посетителей. Кажется, что эта тишина усиливает в тебе что-то сокровенное. Это место наталкивает тебя на размышления… тайные, какие-то особые. Вглядываясь вдаль, можно увидеть душу в бескрайней синеве неба, почувствовать себя в каждом дуновении ветра, услышать какую-то тайну в тихом журчании Днепра. Это место просто невероятное!!!

ВАЖНО!!!

К этому месту мы добирались через левый берег Днепра. Примерно последние 10 км нужно ехать через военный полигон (если не будет военных учений и вас пропустят).

Дорога идет через лес и пески… лично мы погрязли машиной в тех песках дважды. Первый раз мы откапывали машину где-то час, но хорошо, что нас было пятеро и было кому выталкивать наше авто, рыть песок и искать камни и ветви…

На обратном пути были очень осторожны, и все же сели в песок, но не так глубоко – обошлось просто толканием машины.

Также к этой церкви можно добраться через правый берег Днепра, а именно из города Ржищев на прогулочном катере, моторной лодке или яхтой. По дороге в церковь вам откроются живописные острова и красивые заросли кувшинок.

Фото

Відео

ми в соц мережах