🇺🇦 Свірзький замок (Львівська обл)

Свірзький замок (Львівська обл)

У селі Свірж, Львівської області, в надзвичайно мальовничій місцевості, розташована унікальна пам’ятка оборонної архітектури – Свірський замок.

Немов привид із минулого стоїть білосніжний велетень в оточенні живописної прикарпатської природи…

Свірзький замок з’явився тут в 1482 році. Побудований він був польськими шляхтичами Свіржськими.

Свірзький замок зберігся до наших днів у досить хорошому стані. Яскрава червона покрівля і світло-сірі стіни ренесансного палацу пом`якшують образ міцної оборонної фортеці.

Сучасного вигляду замок набув вже коли перейшов у власність графа Цетнера у XVIІ столітті перетворившись з суто захисної споруди на затишну резиденцію з архітектурним декором вікон та порталів, комфортним та стильним внутрішнім оздобленням.

Посеред подвір`я – вимощена каменем криниця. Відомо, що тут збереглися оздоблений камін і бійниці. Довкола замку розкинувся старий парк площею близько 3 гектарів. А біля замкової брами піднімається ренесансний костел (заснований він ще представником родини Свірзьких 1546 року).

Кажуть, ще всередині минулого століття на одній зі стін костелу можна було розгледіти старовинну фреску із зображенням Марії Єгипетської, що молиться на фоні середньовічного Свіржа.

Зараз у замку організовані екскурсії для туристів не проводять, будемо сподіватися, що в майбутньому ця ситуація зміниться. Деяким туристам щастить і вони потрапляють всередину замку, коли охорона є на місці та в гарному настрою))) і вони пускають поодиноких туристів побродити залами замку.

Цього разу ми не попали в середину замку, так як він був зачинений. Ми просто оглянули його зовні, позаглядали в усі щілини та провели час в тиші довколишнього парку, а також ненадовго уявили себе учасниками подій фільму про трьох мушкетерів, епізоди якого знімалися на території замку. У фільмі “Д, Артаньян і три мушкетери” Свіржський замок зіграв роль Бетюнського монастиря, а оборона башта, яка розташована поруч – бастіон Сен-Жермен.

Оточений мальовничим озером Свірзький замок найбільше з усіх Львівських замків залишає почуття гармонії між архітектурою й природою, співрозмірної довершеності й затишку.

Дивина-дивина ці замки. Вони як ворота у інший час.

 Найбільше нашу увагу привернуло чудернацьке дерево, що росте біля вхідної брами. На вулиці середина травня місяця, все навкруги зелено, а це величезне дерево з листками темно-бордового кольору немов загубилося серед епох. Мені здалося, що це дерево ніби хранитель цього замку та його таємниць.

 Нам дуже сподобалося, сподіваємося наступного разу цей замок відкриє перед нами свої ворота, і ми зможемо перенестися саме в ті середньовічні часи та повністю зануримося в його атмосферу та історію.

Ну, і який замок та й без легенд?

Отже, давним-давно працювала у Свірзькому замку місцева дівчина. В ті часи ворог неодноразово підходив під фортечні стіни, мріючи захопити Свірж. Невідомо, яким чином дівчина змогла закрутити роман з ворожим солдатом, але що сталося — те сталося. Військо коханого взяло Свірж в осаду. Мрії про любощі засліпили дівчину — і вона відкрила своєму бусурманському соколу фортечну браму.

Та не кохання чекало на нещасну: захопивши замок, загарбник скинув зрадницю у глибокий колодязь. І від тоді блукає дівчина фортецею, не знаходячи спокою — і, навчена гірким досвідом, закриває всі двері на своєму шляху.

Свиржский замок (Львовская обл.)

В селе Свирж Львовской области, в очень живописной местности, расположена уникальная достопримечательность оборонной архитектуры – Свиржский замок.

Словно призрак из прошлого стоит белый великан в окружении живописной природы Прикарпатья…

Свиржский замок появился здесь в 1482 году. Построен он был польским шляхтичем Свиржским.

Свиржский замок сохранился до наших дней в достаточно хорошем состоянии. Яркая красная кровля и светло-серые стены ренессансного дворца смягчают образ крепкой оборонительной крепости.

Современный вид замок приобрел тогда, когда перешел в собственность графа Цетнера в XVI веке, превратившись из оборонного сооружения на уютную резиденцию с архитектурным декором окон и порталов, комфортным и стильным интерьером.

Среди двора – выложен камнем колодец. Известно, что здесь сохранились украшенный камин и бойницы. Вокруг замка раскинулся старый парк площадью около 3 гектаров. А у замковых ворот поднимается ренессансный костел (основан он еще представителем семьи Свиржских 1546).

Говорят, еще в середине прошлого века на одной из стен костела можно было разглядеть старинную фреску с изображением Марии Египетской, что молится на фоне средневекового Свиржа.

Сейчас в замке организованные экскурсии для туристов не проводят. Будем надеяться, что в будущем эта ситуация изменится. Некоторым туристам везет и они попадают внутрь замка, когда охрана есть на месте и в хорошем настроении))) и они пускают редких туристов побродить по залам замка.

На этот раз мы не попали внутрь замка, так как он был закрыт. Мы просто осмотрели его снаружи, поглазели во все щели и провели время в тишине окружающей парка, а также ненадолго представили себя участниками событий фильма о трех мушкетерах, эпизоды которого снимались на территории замка. В фильме “Д, Артаньян и три мушкетера” Свиржский замок сыграл роль Бетюнского монастыря, а оборона башня, расположенная рядом – бастион Сен-Жермен.

Окруженный живописным озером Свиржский замок оставляет чувство гармонии между архитектурой и природой, соразмерной совершенства и уюта.

Эти замки удивительны. Они как врата в другое время.

Больше всего наше внимание привлекло странное дерево, растущее у входных ворот. На улице середина мая месяца, все вокруг зелено, а это огромное дерево с листьями темно-бордового цвета словно потерялось среди эпох. Мне показалось, что это дерево будто хранитель этого замка и его тайн.

Нам очень понравилось, надеемся, что в следующий раз этот замок откроет перед нами свои врата, и мы сможем перенестись именно в те средневековые времена и полностью окунемся в его атмосферу и историю.

Ну, и какой замок и без легенд?

Итак, давным-давно работала в Свиржском замке местная девушка. В те времена враг неоднократно подходил под крепостные стены, мечтая захватить Свирж. Неизвестно, каким образом девушка смогла закрутить роман с враждебным солдатом, но случилось – то случилось. Войско любимого взяло Свирж в осаду. Мечты о нежности ослепили девушку – и она открыла своему басурманскому соколу крепостные ворота.

Но, не любовь ждала несчастную: захватив замок, захватчик сбросил изменницу в глубокий колодец. И с тех пор блуждает девушка крепостью, не находя покоя – и, наученная горьким опытом, закрывает все двери на своем пути.

Фото

ми в соц мережах