🇺🇦 Грот ПРИЙМА або печера Неандертальця (Львівська обл)

Грот Прийма або печера Неандертальця (Львівська обл)

Грот Прийма є пам’ятником природи та археології європейського значення. Це найдавніше поселення-табір на території України (близько 46 тисяч років) знаходиться біля села Прийма Миколаївського району Львівської області.

Знайти це місце досить складно, так як воно знаходиться серед лісу і заховане в пагорбі .. але давайте розповім вам все по черзі…

🤔От ви УЯВІТЬ…

👥 🚕 Ідемо ми по трасі Київ-Чоп… звертаємо в село чи містечко… а потім через поле, далі об’їжджаємо здоровенний кар’єр (в цьому місці дуже погана дорога), потім в’їжджаємо в ліс…. Їдемо по лісній дорозі і шукаємо стежку, яка буде вести в густий ліс)))… а їх там багато… але перед поїздкою я вичитала в інтернеті, що буде маленький зелений стовпчик (слава Богу ми його побачили в траві) і навпроти потрібна нам стежка….

🌳Залишаємо авто і ідемо в густий ліс… людей ми не зустріли взагалі. Блукаючи густим лісом, ми шукали Грот Прийма. Природа навколо потопала в зелених фарбах весни. Де-не-де чувся тріскіт сухих гілляк, немов хтось тихесенько супроводжував нас, ступаючи необережно по лісовим хащам, пробігаючи крізь нас холодним вітерцем. Так ми йшли по стежці хвили 15.

… Потім ця стежка розділяється в різні сторони… звичайно спочатку ідемо не туди… вертаємося, ідемо в інший бік хвилин десять і навкруги нас декілька пагорбів… Вибираємо методом інтуїції напрямок і сильно круто вверх деремося на нього…
УРА!!! ГРОТ ПРИЙМА – ЗНАЙДЕНО!!!

 
Якщо ти нічого не знаєш про Грот Прийма, то випадково його не знайдеш. Захований в гущині дерев на високому пагорбі, немов казковий велетень, стоїть печера. Здалеку її зовсім не видно.

Підійшовши ближче ти ніби потрапляєш в неймовірний простір минулого. Печера виглядає дуже незвично. Складається враження, що вона побудована з кісток величезних звірів, які неандертальці добували на полюванні. А може це коріння дерев, які прийняли чудернацьку форму?

Унікальність грота полягає у тому, що археологи виявили в ньому підтвердження проживання неандертальця, а саме будинок і кістки первісної людини.

Цей грот свідчить про те, що люди тут жили з незапам’ятних часів. Залишки кісток звірів і списи з кам’яними наконечниками, знайдені в будинку неандертальця, підтверджують, що його жителі були мисливцями. Загалом археологи знайшли близько трьох тисяч кісток, антропологи ідентифікували поки більше 300. Дослідницькі роботи тривають і донині. Висновки українських учених вивчають їх німецькі колеги.

Сам грот, захований у лісовій гущавині, – це карстове провалля міоценових відкладень. У його пластах добре видно елементи рослинності різних епох.

Грот Прийма  має три рівні, на двох верхніх розташовані маленькі печери, з яких відкривається живописний вид на сусідній каньйон.

Археологічні знахідки свідчать про те, що це помешкання слугувало своєрідним зимовим мисливським табором. Неандертальці використовували печеру для проживання взимку, полювали на диких звірів за допомогою списів з кам’яними наконечниками та харчувалися їхнїм м’ясом. А коли теплішало, переходили до мандрівного способу життя.

Природа дурманила нам голову духмяним ароматом квітів. Тихесенько співали пташки, щоб ненароком не порушити ту тишу, яка панувала навколо.

Тут тихо і спокійно.  Кожен куточок печери має свою енергетику. Ти відчуваєш себе дуже дивно… мені навіть важко описати ці відчуття.
Знаєте, це як бути на дуже тонкій грані між минулим та майбутнім. Здається, зробивши якийсь непродуманий крок або занурившись глибше в печеру, можна залишитись тут назавжди.
Заплющивши очі, ти майже чуєш кроки тих людей, які збираються на полювання… Ти відчуваєш аромат зібраних трав… Чуєш гомін жінок, які розводять багаття, щоб приготувати смачний обід своїм чоловікам… Але вся ця метушня тебе не бентежить, а навпаки заспокоює.

Ти відчуваєш повне єднання з природою… Але час повертатися…  З трудом розплющуючи очі ти розумієш, що стан твоєї душі, твого внутрішнього “Я” залежить насамперед від тебе, від твого наповнення.

Це була неймовірна пригода, яка назавжди відкладеться в потаємні місця моєї душі…

Так хто ж такі ці неандертальці?

Неандертальці жили на Землі задовго до людини. З’явившись близько 250 тисяч років тому, вони розселилися по нинішній території Європи і Азії.

Наш вид – людина розумна (Кроманьйонці) – з’явився в Африці близько 200 тисяч років тому. Тобто, предки сучасної людини (наші предки) це – Кроманьйонці.

 Приблизно 45 тисяч років тому люди добралися до території сучасної Європи, і виявили, що вона населена неандертальцями.

Згідно з нещодавно опублікованими даними, обидва види співіснували протягом 5 тисяч років. Потім – можливо, близько 40 тисяч років тому – неандертальці зникли.

Довгий час неандертальця навіть називали предком сучасної людини. Сьогодні вже очевидно, що це не відповідає істині: неандерталець – цілком самостійний вид гомо сапієнс. Більше того: на певному історичному відрізку неандерталець і наш прямий предок кроманьйонець існували пліч-о-пліч! Аналіз неандертальської ДНК показав, що неандертальці схрещувалися з нашими предками

Класичний неандерталець – вид людини, адаптований до життя в умовах холоду. Вони були кремезними, з відносно короткими руками і ногами, бочкообразними грудьми, масивним черепом, виступаючим носом.

Причини зникнення неандертальців наразі не прояснені до кінця. Серед розглянутих версій – загибель через кліматичні зміни під час останнього заледеніння, поширення хвороб, асиміляція і витіснення сучасними людьми.

Грот Прийма или пещера Неандертальца  (Львовская обл.)

Грот Прийма – это памятник природы и археологии европейского значения. Это древнейшее поселение-лагерь на территории Украины (около 46 000 лет) находится возле села Прийма Николаевского района Львовской области.

Найти это место довольно сложно, так как оно находится в лесу и спрятано в холме… но давайте расскажу вам все по порядку…

🤔 От вы ПРЕДСТАВЬТЕ …

👥 🚕 Едем мы по трассе Киев-Чоп… сворачиваем по навигатору в село или городок… а потом через поле, дальше объезжаем большущий карьер (в этом месте очень плохая дорога), затем въезжаем в лес… Едем по лесной дороге и ищем тропинку, которая будет вести в густой лес)))… а их там много… но перед поездкой я вычитала в интернете, что будет маленький зеленый столбик (слава Богу мы его увидели в траве) и напротив нужная нам тропа…

🌳 Оставляем авто и идем в густой лес… людей мы не встретили вообще. Блуждая густым лесом, мы искали Грот Прийма. Природа вокруг утопала в зеленых красках весны. Кое-где слышался треск сухих веток, словно кто-то тихонечко сопровождал нас, ступая неосторожно по лесным зарослям, пробегая сквозь нас холодным ветерком. Так мы шли по тропе мину 15.

…Потом эта тропа разделяется в разные стороны … конечно, сначала идем не туда … возвращаемся, идем в другую сторону минут десять и вокруг нас несколько холмов… Выбираем методом интуиции направление и сильно круто вверх карабкаемся на него…

УРА!!! ГРОТ ПРИЙМА – НАЙДЕН!!!

 

Если ты ничего не знаешь о Грот Прийма, случайно его не найдешь. Спрятанный в гуще деревьев на высоком холме, словно сказочный великан, стоит пещера. Издалека ее совсем не видно.

Подойдя ближе, ты будто попадаешь в прошлое. Пещера выглядит очень необычно. Создается впечатление, что она построена из костей огромных зверей, неандертальцы добывали на охоте. А может это корни деревьев, которые приняли странную форму?

Уникальность грота заключается в том, что археологи обнаружили в нем подтверждение проживания неандертальца, а именно дом и кости первобытного человека.

Этот грот свидетельствует о том, что люди здесь жили с незапамятных времен. Остатки костей животных и копья с каменными наконечниками, найденные в доме неандертальца, подтверждают, что его жители были охотниками. В общем, археологи нашли около трех тысяч костей, антропологи идентифицировали пока более 300. Исследовательские работы продолжаются и по сегодняшний день. Выводы украинских ученых изучают их немецкие коллеги.

Сам грот, спрятан в лесной чаще – это карстовая пропасть миоценовых отложений. В его пластах хорошо видны элементы растительности различных эпох.

Грот Прийма имеет три уровня, на двух верхних расположены маленькие пещеры, из которых открывается живописный вид на соседний каньон.

Археологические находки свидетельствуют о том, что это помещение служило своеобразным зимним охотничьим лагерем. Неандертальцы использовали пещеру для проживания зимой, охотились на диких зверей с помощью копий с каменными наконечниками и питались их мясом. А когда становилось тепло, переходили к странствующему  образу жизни.

Природа дурманила нам голову душистым ароматом цветов. Тихонечко пели птички, чтобы невзначай не нарушить ту тишину, которая царила вокруг.

Здесь тихо и спокойно. Каждый уголок пещеры имеет свою энергетику. Ты чувствуешь себя очень странно… мне даже трудно описать эти ощущения.

Знаете, это как быть на очень тонкой грани между прошлым и будущим. Кажется, сделав какой-то непродуманный шаг или погрузившись глубже в пещеру, можно остаться здесь навсегда.

Закрыв глаза, ты почти слышишь шаги тех людей, которые собираются на охоту… Ты чувствуешь аромат собранных трав… Слышишь шум женщин, которые разводят костер, чтобы приготовить вкусный обед своим мужчинам… Но вся эта суета тебя не смущает, а наоборот успокаивает.

Ты чувствуешь полное единение с природой… Но пора возвращаться… С трудом открывая глаза, ты понимаешь, что состояние твоей души, твоего внутреннего «Я» зависит, прежде всего, от тебя, от твоего наполнения.

Это было невероятное приключение, которое навсегда отложится в потаенные уголочки моей души…

Так кто же такие эти неандертальцы?

Неандертальцы жили на Земле задолго до человека. Появившись около 250 000 лет назад, они расселились по нынешней территории Европы и Азии.

Наш вид – человек разумный (Кроманьонец) – появился в Африке около 200 000 лет назад. То есть, предки современного человека (наши предки) это – Кроманьонец.

Примерно 45 000 лет назад люди добрались до территории современной Европы, и обнаружили, что она населена неандертальцами.

Согласно недавно опубликованным данным, оба вида сосуществовали в течение 5000 лет. Затем – возможно, около 40 000 лет назад – неандертальцы исчезли.

Долгое время неандертальца даже называли предком современного человека. Сегодня уже очевидно, что это не соответствует истине: неандерталец – вполне самостоятельный вид гомо сапиенс. Более того, на определенном историческом отрезке неандерталец и наш прямой предок кроманьонец существовали бок обок! Анализ ДНК неандертальца показал, что они скрещивались с нашими предками.

Классический неандерталец – вид человека, адаптированный к жизни в условиях холода. Они были крепкими, с относительно короткими руками и ногами, бочкообразной грудью, массивным черепом, выступающим носом.

Причины исчезновения неандертальцев пока не прояснены до конца. Среди рассмотренных версий – гибель из-за климатических изменений после последнего оледенения, распространение болезней, ассимиляция и вытеснения современными людьми.

Фото

Відео

ми в соц мережах