🇺🇦 Скельний (печерний) монастир в Розгірче (Львівська обл.)

Скельний (печерний) монастир в Розгірче (Львівська обл.)

Печерний монастир села Розгірче — скельно-печерний комплекс, унікальна пам’ятка історії та природи. Розташований на південно-східній околиці села Розгірче Стрийського району, Львівської області.

Скельний монастир довго шукати не доведеться, адже він знаходиться не на вершині пагорба, а в його підніжжі. 

Природа тут неймовірна!!! Навкруги густий ліс, який ніби ховає цей храм від непроханих гостей. Тут особлива атмосфера. Спокій і затишок надають цьому місцю загадковості. Це місце ніби повертає Вас в минуле, в той самий час, коли він був тільки побудований. Поруч протікає дуже красива річка Стрий.

Перші згадки про монастир відносяться до другої половини XV століття, ймовірно, був розбудований в XIII–XIV ст. Сучасні дослідження вказують на те, що скелі використовувалися ще з язичницьких часів як місце поселення чи сховок.

За переказами селян, сам монастир був чоловічим. Ймовірно, що його засновниками були монахи. Вони, в більшості, вели мовчазний спосіб життя, тобто не спілкувалися між собою.

Скельний комплекс складається із двох частин – основної із приміщеннями у скелі та двох менших скель які знаходяться у радіусі 50-200м від цього скельного масиву.

Біля входу до монастиря стоять дві скелі, які служать своєрідними воротами до нього.

У товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. На нижньому ярусі розташовувались житлові приміщення, а на верхньому – церква.

На нижньому рівні дослідники вважають, що велика печера була житловою кімнатою і до неї  примикала комора, де, можливо, зберігалися продукти харчування. 

Зараз в цій печері знаходиться інсталяція лежачого на одрі Ісуса, а також ікони, свічки, квіти та інша церковна атрибутика.

На другий поверх монастиря, там де колись була церква, ведуть 18 вибитих у скелі сходинок. Напевно, колись вони були зручним, але зараз стерлися, і нам доводилося бути обережними, аби не полетіти донизу у цьому святому місці.

Закривши очі, можна посидіти в тиші, подалі від галасливого міста і гомінких туристів. Обережно торкаючись стін храму, можна відчути ту енергію, якою пронизаний кожен камінчик, кожна шпаринка.

Печерний монастир прихований від людських очей, тому атмосфера тут умиротворена.

Стіни печерного монастиря розписані різними написами, найстаріша з яких відноситься до 1675 року. Також є сучасні ікони, які принесли місцеві жителі, які доглядають за монастирським комплексом.
На жаль, відвідувачі поруч з тисячолітніми написами залишають і свої сучасні автографи. 

 Потім ми піднялися вище по скелі і опинилися біля хреста над монастирем. Звідти відкривається дуже гарний вид на околиці.

Вчені відзначають, що, в цих скелях колись, жили язичницькі племена. Археологічні знахідки свідчать: неподалік від печер виявлена велика стоянка стародавнього поселення, а на стінах самих печер і до наших днів збереглися наскальні зображення.

  Це місце, яке треба відчути всім тілом. Закривши очі ти ніби занурюєшся в якийсь транс. Тіло стає невагомим, думки стрімким потоком дуже швидко кружляють в твоїй голові, а потім враз десь зникають. Ти бачиш себе зі сторони.

Здається, що твоя душа злетіла десь високо над тобою, твоїми незрозумілими потребами, турботами, втомленим тілом… Вона ніби захотіла побути на одинці, помилуватися природою, вдихнути аромат запашних квітів, погрітися на сонечку. А потім… Ти мандруєш незрозумілими нікому світами… І ще якась мить, і ти повертаєшся до себе. Відчуття просто неймовірні.  

Скальный (пещерный) монастырь в  Розгирче (Львовская обл.)

Пещерный монастырь селе Розгирче – скально-пещерный комплекс, уникальный памятник истории и природы. Расположен на юго-восточной окраине села Розгирче Стрыйского района Львовской области.

Скальный монастырь долго искать не придется, ведь он находится не на вершине холма, а у его подножья.

Природа здесь невероятная!!! Вокруг густой лес, будто прячет храм от незваных гостей. Здесь особая атмосфера. Спокойствие и уют придают этому месту загадочности. Это место будто возвращает Вас в прошлое, в то же время, когда он был только построен. Рядом протекает очень красивая река Стрый.

Первые упоминания о монастыре относятся ко второй половине XV века, вероятно, был перестроен в XIII-XIV вв. Современные исследования показывают, что скалы использовались еще с языческих времен как место поселения или тайник.

По преданию крестьян, сам монастырь был мужским. Вероятно, что его основателями были монахи. Они, в большинстве, вели молчаливый образ жизни, то есть не общались между собой.

Скальный комплекс состоит из двух частей – основной, с помещениями в скале и двух меньших скал находящихся в радиусе 50-200м от этого скального массива.

У входа в монастырь стоят две скалы, которые служат своеобразными воротами к нему.

В толще основного скального массива вырублены  три пещеры, которые расположенные на двух уровнях. На нижнем ярусе располагались жилые помещения, а на верхнем – церковь.

Исследователи считают, что на нижнем уровне большая пещера была жилой комнатой и к ней примыкала кладовая, где, возможно, хранились продукты питания.

Сейчас в этой пещере находится инсталляция лежащего на одре Иисуса, а также иконы, свечи, цветы и другая церковная атрибутика.

На второй этаж монастыря, там, где когда-то была церковь, ведут 18 выбитых в скале ступенек. Наверное, когда-то они были удобным, но сейчас стерлись, и нам приходилось быть осторожными, чтобы не улететь вниз в этом святом месте.

Закрыв глаза, можно посидеть в тишине, подальше от шумного города и шумных туристов. Осторожно касаясь стен храма, можно почувствовать ту энергию, которой пронизан каждый камешек, каждая щель.

Пещерный монастырь скрыт от человеческих глаз, поэтому атмосфера здесь умиротворенная.

Стены пещерного монастыря расписаны разными надписями, самая старая из которых относится к 1675 году. Также есть современные иконы, которые принесли местные жители, которые ухаживают за монастырским комплексом.

К сожалению, посетители рядом с тысячелетними надписями оставляют и свои современные автографы.

Затем мы поднялись выше по скале и оказались у креста над монастырем. Оттуда открывается очень красивый вид на окрестности.

Ученые отмечают, что в этих скалах некогда жили языческие племена. Археологические находки свидетельствуют: неподалеку от пещер обнаружена большая стоянка древнего поселения, а на стенах самых пещер и до наших дней сохранились наскальные изображения.

Это место, которое надо почувствовать всем телом. Закрыв глаза, ты будто погружаешься в какой-то транс. Тело становится невесомым, мысли стремительным потоком очень быстро кружатся в твоей голове, а потом, вдруг, куда-то исчезают. Ты видишь себя со стороны.

Кажется, что твоя душа взлетела где-то высоко над тобой, твоими непонятными потребностями, заботами, усталым телом … Она будто захотела побыть наедине, полюбоваться природой, вдохнуть аромат душистых цветов, погреться на солнышке. А потом … Ты путешествуешь непонятными никому мирами … И еще какой-то миг, и ты возвращаешься к себе. Ощущения просто невероятные.

Фото

Відео

ми в соц мережах