🇺🇦 Дубенський замок (Рівненська обл.)

Оберіть мову тексту...

Дубенський замок (Рівненська обл.)

🏣 👀 Побачивши Дубенський замок зблизька, ми були приголомшені… він немов казковий, стоїть посеред міста. І здається, що в цьому місті існує дві реальності: наш час з сучасними забудовами та цей дивовижний замок.

🕍😲А який він величний!!!  Підійшовши ближче ми були в захваті від краси, яка оточує Дубенський замок. Навколо все потопає в зелені!!! ☘️🌲🌳 Виритий рів навколо замку, придає йому ще більшої могутності та неприступності.

Якщо на хвильку закрити очі, то можна відчути, як десь там, за великим муром живуть люди з іншого сторіччя. І твоя уява малює ті далекі часи… реальність 17 сторіччя.

🤔 В подумках уявляєш жінок у вишуканих сукнях, які прогулюються в замку, відчуваєш скрип карет, які проїжджають навколо та чуєш гомін прислуги, яка готується до прийому гостей…

⚜️ Дубенський замок –  неприступний хранитель незліченних багатств прославленого роду Острозькихрезиденція впливових князів Заславських, Сангушків, Любомирських, здавна привертав до себе увагу завойовників Волинських земель.

🔱 Але поважний замок зі своїми кам’яними бастіонами, сторожовими вежами і глибокими ровами багато століть залишався недоступним для татарських копій, козацьких шабель і шведських гармат. 
Широкі і розгалужені підземні ходи, які пов’язували Дубенський замок з містом і околицями, згадуються в гоголівської повісті «Тарас Бульба».

😍 У наші дні комплекс Дубенського замку, що складається з декількох історичних будівель, є відомим туристичним об’єктом і значною історико-архітектурною пам’яткою України.

Тому поринемо в історію…

✅ Офіційною датою спорудження Дубенського замку вважається 1492 р. Протягом свого існування замок неодноразово перебудовувався й укріплювався.

✅ На початку XVII ст. каштелян краківський князь Януш Острозький реставрував замок у стилі пізнього Ренесансу. Тоді ж було добудовано два бастіони зі сторожовими вежами. Між старим городищем і новим замком пролягав глибокий рів, який при потребі легко заповнювався водами Ікви.
Другий рів, ширший і більш значущий для оборони, був виритий із протилежної сторони замку. Його східний схил утворювався фасадами бастіонів і куртиною, яка їх з’єднувала, а висока прямовисна стіна з боку міста була складена з «дикого» каміння. Цей рів також наповнювався водою.

✅ У XVI ст. Дубенський замок мав на озброєнні 73 гармати. Арсенал постійно поповнювався за рахунок власної ливарної майстерні. За всю історію свого існування замок наче був свідком розвитку вогнепальної зброї: від мушкетів, кремінних рушниць, фальконетів, гаківниць, стародавніх гармат аж до сучасних гвинтівок, автоматів, кулеметів, пістолетів.

Замок, як родовий маєток князів Острозьких, переходив через шлюби від однієї князівської династії до іншої, був приватною власністю князів Острозьких, Заславських, Сангушків, Любомирських.

✅ І лише наприкінці XIX ст. замок був проданий військовому відомству і відтоді тут почергово розташовувалися армійські частини російського царя Миколи II, австрійського цісаря, петлюрівців, поляків, червоноармійців, гітлерівців, радянських військ.

З двору замку відкривається мальовничий вид на річку. Територія не велика, його двір простягається всього на 300 метрів. Тут можна побачити два палаци – Острозьких та Любомирських. Обидва вони свого часу вражали багатим виглядом тих, хто побував у Дубно вперше.

🏤 Палац Любомирських був розкішним і красивим. Тут розташовувались бенкетна і бальна зали з мистецьким декором в інтер’єрі. Прикрашав зали відомий італійський майстер Доменіко Мерліні💃Танцюючі жіночі постаті, що тримають в руках виноградну лозу, і зараз можна побачити на стіні зали.

🕍 У замку зберігались трофеї Острозького, здобуті у численних битвах. У глибоких замкових підземеллях володарь замку ховав свої скарби. Для грошей і коштовностей були виготовлені спеціальні скрині, які з часом поповнювались дорогоцінними подарунками від гостей, що прибували у замок.

💥 Підземелля були справжнім лабіринтом – широкі ходи-тайники, де при потребі, можна було заховатись великій кількості людей. Тут зберігали зброю і їжу на випадок облоги.Функції холодильників у ті часи виконували спеціально обладнані льохи, де продукти могли зберігатись роками. Їх заповнювали бочками із в’яленим м’ясом та рибою. Великі запаси сала, меду, варення, пшениці…

Все це могло довго годувати не лише військових, що жили у замку, а й мешканців міста, які у небезпеці теж ховались у підземеллях фортеці.

Герб князів Острозьких і нині прикрашає вхід у Дубенський замок.


Тут можна побачити дерев’яні скульптури XVII cстоліття. Зокрема й досить рідкісну постать Діви Марії, яка зображена вагітною.

🌟 Унікальною є виставка історії тортур та покарань. Для неї виділили аж три кімнати підземелля.

Цінна зброя, картини і колекції монет, серед іншого багато дійсно унікальних речей. Експозиції було з чого збагачувати, адже свого часу замок був одним із найбагатших у Європі.
Сьогодні життя замку жваве і насичене. Тут проводять театральні вистави, конференції, концерти, зустрічі і навіть весілля.

Дубенский замок (Ровенская обл.)

🏣 👀 Увидев Дубенский замок вблизи, мы были потрясены… он словно сказочный, стоит посреди города. Кажется, что в этом городе существует две реальности: наше время с современными застройками и этот удивительный замок.

🕍😲 А какой он величественный!!! Подойдя ближе, мы были в восторге от красоты, которая окружает Дубенский замок. Вокруг все утопает в зелени!!! Вырытый  ров вокруг замка, придает ему еще большей мощи и неприступности.

Если на минутку закрыть глаза, то можно почувствовать, что где-то там, за большой стеной, живут люди с другого столетия. И твое воображение рисует те далекие времена… реальность 17 века.

🤔 Мысленно представляешь женщин в изысканных платьях, которые ходят по замку, слышишь скрип карет, которые проезжают вокруг и улавливаешь  шум прислуги, которая готовится к приему гостей…

⚜️ Дубенский замок – неприступный хранитель несметных богатств прославленного рода Острожских, резиденция влиятельных князей Заславских, Сангушко, Любомирских, издавна привлекал к себе внимание завоевателей Волынских земель.

🔱 Но почтенный замок со своими каменными бастионами, сторожевыми башнями и глубокими рвами много веков оставался неприступным для татарских копий, казацких сабель и шведских пушек. 
Широкие и разветвленные подземные ходы, которые связывали Дубенский замок с городом и окрестностями, упоминаются в гоголевской повести «Тарас Бульба».

😍 В наши дни комплекс Дубенского замка, состоящий из нескольких исторических зданий, является известным туристическим объектом и историко-архитектурным памятником Украины.

Поэтому окунемся в историю…

✅ Официальной датой сооружения Дубенского замка считается 1492. На  протяжении своего существования замок неоднократно перестраивался и укреплялся.

✅ Вначале XVII в. Краковский князь Януш Острожский реставрировал замок в стиле позднего Ренессанса. Тогда же было достроено и два бастиона со сторожевыми башнями. Между старым городищем и новым замком пролегал глубокий ров, который при необходимости легко заполнялся водами Иквы.

Второй ров, шире и значимее для обороны, был вырыт с противоположной стороны замка. Его восточный склон образовывался фасадами бастионов и куртиной, которая их соединяла, а высокая отвесная стена со стороны города была составлена ​​из «дикого» камня. Этот ров также наполнялся водой.

✅ В XVI в. Дубенский замок имел на вооружении 73 пушки. Арсенал постоянно пополнялся за счет собственной литейной мастерской. За всю историю своего существования замок был свидетелем развития огнестрельного оружия: от ружей, кремневых ружей, фальконетов, гаковниц, древних орудий до современных винтовок, автоматов, пулеметов, пистолетов.

Замок, как родовое имение князей Острожских, проходил через браки от одной княжеской династии к другой, был частной собственностью князей Острожских, Заславских, Сангушко, Любомирских.

✅ И лишь в конце XIX в. замок был продан военному ведомству. С тех пор здесь поочередно располагались армейские части русского царя Николая II, австрийского императора, петлюровцев, поляков, красноармейцев, гитлеровцев, советских войск.

Со двора замка открывается живописный вид на реку. Территория не большая, его двор простирается всего на 300 метров. Здесь можно увидеть два дворца – Острожских и Любомирских. Оба они в свое время поражали богатым видом тех, кто побывал в Дубно впервые.

🏤 Дворец Любомирских был роскошным и красивым. Здесь располагались банкетный и бальный залы с художественным декором в интерьере. Украшал залы известный итальянский мастер Доменико Мерлини. Танцующие женские фигуры, держащие в руках виноградную лозу, и сейчас можно увидеть на стенах зала.

🕍 В замке хранились трофеи Острожского, полученные в многочисленных сражениях. В глубоких замковых подземельях обладатель замка прятал свои сокровища.
Для денег и драгоценностей были изготовлены специальные сундуки, которые со временем пополнялись драгоценными подарками от гостей, прибывающих в замок.

💥 Подземелья были настоящим лабиринтом – широкие ходы-тайники, где при необходимости можно было спрятаться большому количеству людей. Здесь хранили оружие и еду на случай облоги. Функции холодильников в те времена выполняли специально оборудованные погреба, где продукты могли храниться годами. Их заполняли бочками с вяленым мясом и рыбой. Большие запасы сала, меда, варенья, пшеницы…

Все это могло долго кормить не только военных, живших в замке, но и жителей города, которые в случаи опасности, тоже прятались в подземельях крепости.

Герб князей Острожских и сейчас украшает вход в Дубенский замок.

Здесь можно увидеть деревянные скульптуры XVII столетия. В том числе и довольно редкую фигуру Девы Марии, которая изображена беременной.

🌟 Уникальна выставка истории пыток и наказаний. Для нее выделили три комнаты подземелья.

Ценное оружие, картины и коллекции монет, в том числе много действительно уникальных вещей. Экспозиции было из чего обогащать, ведь в свое время замок был одним из самых богатых в Европе.

Сегодня жизнь замка быстрая и насыщенная. Здесь проводят театральные представления, конференции, концерты, встречи и даже свадьбы.

Фото