🇵🇱 Соляна шахта Величка (Польща)

Оберіть мову тексту...

Соляна шахта Величка (Польща)

Екскурсія по соляній копальні триває близько трьох годин. Трохи більше двох годин з гідом, а решту часу на відвідування кафе, сувенірних крамниць і підйом на ліфті на поверхню.
Екскурсії проводяться на багатьох мовах (української мови немає). У нашої групи був дуже цікавий російськомовний екскурсовод (як ми потім дізналися, наша екскурсовод була зі Львова)!

Соляна копальня Величка — родовище кам’яної солі у Польському місті Величка, яке розроблялося з XIII по XX століття.
Копальня відображає розвиток методів і технологій видобутку солі протягом семи століть. Копальня являє собою коридори і галереї на семи підземних рівнях на глибині від 57 м до 198 м загальною довжиною понад 200 км.

Коли по гвинтових сходах ми почали спускатися вниз, здавалося що цьому спуску не буде кінця, а виявилося що це тільки перший ярус. Але те, що ми побачили потім не підлягає ніякому опису!!!

Ми потрапили в коридор, який повністю просякнений сіллю. Всі дерев’яні підпори стоять немов якісь казкові дерева, замуровані кристалами солі. А ледь помітне освітлення додає їм містичності.
Сіль навколо тебе, вона повсюди: на підлозі, на стелі, на стінах. Освітлення придає солі різного кольору: десь стіна зовсім почорніла від давності і здається мармуровою брилою, а десь виблискує кристаликами, які підсвітлюються мерехтінням ламп. Іноді, коли сильно падає світло, стіна здається прозорою. Це неймовірне видовище!!! 

Під час екскурсії ми відвідали різні зали, в яких розташовані скульптури з солі, що зображують життя і роботу шахтарів, легенди про виникнення шахти, шахтарські божества, а також пам’ятники відомих людей які побували в шахті.
Всі експонати мають оригінальне підсвічування, завдяки якому створюється враження ніби ми потрапили в якийсь казковий світ. Дуже вражає!

У деяких залах в наочній формі представлений процес розробки соляного родовища.

По маршруту ми відвідали три штучних озера, де вода за змістом солі перевершує показник Мертвого моря. 

В цій шахті збереглася історія дуже тяжкої праці робітників. Вони добували сіль ціною власного життя та здоров’я.
Аж не віриться, що за 700 років люди прорили вручну повноцінне місто з системою коридорів та залів. Шахта має 9 рівнів, але туристів спускають тільки до третього рівня, на глибину 135 метрів.

До речі, на 5 рівні знаходиться повноцінний реабілітаційний центр, де люди лікують дихальні шляхи.

Тут дуже цікаво та лячно. Гуляючи коридорами та залами шахти відчуваєш якусь напругу в тілі. Ти кожною клітинкою свого тіла відчуваєш ці нелюдські умови праці. Вдивляючись в сутінки залів ти немов бачиш цих робітників, які на собі витягають здоровецькі брили солі.
Ти крізь стіни бачиш їхній стомлений погляд, чуєш їхнє дихання…

В наші дні кожен з цих залів отримав свою назву, наприклад, зал Коперника, зал короля Казимира, грот гномів і неймовірно великий зал – Капела Святої Кінги.
Згідно з легендою, Свята Кінга була дочкою угорського короля і отримала одну з шахт в якості приданого, вийшовши заміж за польського короля.
Свята Кінга вважається покровителькою всіх хто видобуває сіль. У храмі відмінна акустика і кілька разів на рік тут проводять меси.

На глибині 101 метр знаходиться Каплиця Святої Кінги, яка в 1896-му році була створена шахтарем Юзефом Марковським. Вона має довжину 54 метри, заввишки 10-12 метрів і завширшки 15-18 метрів.
В каплиці можна побачити соляну копію Таємної вечері, а також скульптуру покровительки польських соледобувників Святої Кінги та інших святих. Освітлює каплицю велика люстра з соляних кристалів. 

Так як праця шахтарів була дуже небезпечна в шахті зроблені чудові каплиці.
Сама велика каплиця відмінно зберіглася і є, напевно, самим прекрасним витвором в цій шахті. Стіни, підлога, стеля і все що знаходиться в каплиці виконано з солі. На стінах з солі вирізьблені зображення святих. Підлога зроблена у вигляді кахлю. На стелі висять величезні люстри.

Копальня солі у Величці є сьогодні не тільки музеєм, а й пам’яткою неповторної підземної архітектури і скульптурного мистецтва, медичним центром, концертним і спортивним палацом, лекторієм, має навіть підземне поштове відділення (єдине у світі).

Соляна шахта Величка (Польща)

Экскурсия по соляной шахте длится около трех часов. Чуть больше двух часов с гидом, а остальное время на посещение кафе, сувенирных магазинов и подъем на лифте наверх.

Экскурсии проводятся на многих языках (на украинском языке нет). В нашей группе был очень интересный русскоязычный экскурсовод (как мы потом узнали, наша экскурсовод была из Львова)!

Соляная шахта Величка- месторождение каменной соли в Польском городе Величка, которое разрабатывалось с XIII по XX века.

Шахта отображает развитие методов и технологий добычи соли в течение семи веков. Шахта представляет собой коридоры и галереи на семи подземных уровнях на глубине от 57 м до 198 м общей длиной более 200 км.

Когда по винтовой лестнице мы начали спускаться вниз, казалось, что этому спуску не будет конца, а оказалось что это только первый ярус. Но то, что мы увидели, не подлежит никакому описанию!!!

Мы попали в коридор, который полностью пропитан солью. Все деревянные опоры стоят, словно какие-то сказочные деревья, замурованные кристаллами соли. А едва заметное освещение придает им мистичности.

Соль вокруг тебя, она повсюду: на полу, на потолке, на стенах. Освещение придает соли разного цвета: где-то стена совсем почернела от давности, и кажется мраморной глыбой, а где-то сверкает кристалликами, которые подсвечиваются мерцанием ламп. Иногда, когда сильно падает свет, стена кажется прозрачной. Это невероятное зрелище!!!

Во время экскурсии мы посетили разные залы, в которых расположены скульптуры из соли, изображающие жизнь и работу шахтеров, легенды о возникновении шахты, шахтерские божества, а также памятники известных людей, которые побывали в шахте.

Все экспонаты имеют оригинальную подсветку, благодаря которой создается впечатление, будто мы попали в какой-то сказочный мир. Очень впечатляет!

В некоторых залах в наглядной форме представлен процесс разработки соляного месторождения.

По маршруту мы посетили три искусственных озера, где вода по содержанию соли превосходит показатель Мертвого моря.

В этой шахте сохранилась история очень тяжелого труда рабочих. Они добывали соль ценой собственной жизни и здоровья.

Даже не верится, что за 700 лет люди прорыли вручную полноценный город с системой коридоров и залов. Шахта имеет 9 уровней, но туристов спускают только до третьего уровня, на глубину 135 метров.

Кстати, на 5 уровне находится полноценный реабилитационный центр, где люди лечат дыхательные пути.

Здесь очень интересно и страшно. Гуляя по коридорам и залам шахты чувствуешь какое-то напряжение в теле. Ты каждой клеточкой своего тела ощущаешь эти нечеловеческие условия труда. Вглядываясь в сумерки залов, ты словно видишь этих рабочих, которые на себе вытягивают Большущие глыбы соли.

Ты сквозь стены видишь их усталый взгляд, слышишь их дыхание…

В наши дни каждый из этих залов получил свое название, например, зал Коперника, зал короля Казимира, грот гномов и невероятно большой зал – Капелла Святой Кинги.

Согласно легенде, Святая Кинга была дочерью венгерского короля и получила одну из шахт в качестве приданого, выйдя замуж за польского короля.

Святая Кинга считается покровительницей всех, кто добывает соль. В храме отличная акустика и несколько раз в год здесь проводят мессы.

На глубине 101 метр находится Часовня Святой Кинги, которая в 1896 году была создана шахтером Юзефом Марковский. Она имеет длину 54 метра, высоту 10-12 метров и ширину 15-18 метров.

В часовне можно увидеть соляную копию Тайной вечери, а также скульптуру покровительницы польских соледобытчиков Святой Кинги и других святых. Освещает часовню большая люстра из соляных кристаллов.

Так как труд шахтеров был очень опасен, в шахте сделаны замечательные часовни.

Самая крупная часовня отлично сохранилась и является, наверное, самым прекрасным творением в этой шахте. Стены, пол, потолок и все находится в часовне выполнено из соли. На стенах из соли вырезанные изображения святых. Пол сделан в виде кафеля. На потолке висят огромные люстры из соли.

Копальня соли в Величке является сегодня не только музеем, но и памятником неповторимой подземной архитектуры и скульптурного искусства, медицинским центром, концертным и спортивным дворцом, лектории, имеет даже подземное почтовое отделение (единственное в мире).

Фото

Ми в соц мережах...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *