🇭🇺 Печера Аггтелек – Барадла (Угорщина)

Оберіть мову тексту...

Печера Барадла (Угорщина)

Аггтелек-Барадла чи Барадла-Доміца  — печерна система на кордоні Словаччини (Словацький Карст) та Угорщині (Аггтелецький карст), яка є однією з найдовших повністю досліджених печер і яка відкрита для відвідування протягом багатьох років. Має два входи зі сторони Угорщини та зі сторони Словаччини.

Ми відвідали цю печеру на Угорській стороні, тобто печеру Барадлу.

Тут є декілька екскурсійних маршрутів: короткий, довгий і дуже довгий. Всі маршрути стартують в певний час з гідом. Коли ми планували відвідати цю печеру, то ми для себе обрали довгий маршрут, приблизно 2,3 км.

⚠️ Майте на увазі, що короткий і довгий маршрут стартують з різних місць. І відстань між точкою старту короткого маршруту і точкою старту довгого приблизно 4 км.

Довгий маршрут починається біля входу в Червоне озеро печери і закінчується біля виходу з Явафа, що займає близько 100 хвилин. При довгому маршруті, ми зайшли в одному місці, а вийшли зовсім в іншому, і потім автобусом нас доставили до точки з якої ми стартували.

При короткому маршруті вхід до печери знаходиться біля села Аггтелек, що біля підніжжя скелі.

В печері завжди стала температура – 10 градусів та вологість 95%.

При купівлі квитка в касі нам дали листівку з інформацією про печеру, попередньо запитавши, якою мовою потрібно (українською мовою не було, то взяли листівку російською).
Екскурсія проходила угорською, тому залишалося тільки дивитися по сторонах і фоткати. Тут і не потрібно нічого розповідати, тільки встигай милуватися.

Печера Барадла – найбільша в Угорщині і знаходиться в національному парку Аггтелек.

Печера має  зчленовані та звивисті основні канали довжиною 7 км, а також зали шириною 10 м і 7-8 м у висоту. Багато коротких і довгих з’єднувальних бічних відгалужень.

Різні частини печери мають різні кольори і форми, що дає мальовниче різноманіття сталагмітів та сталактитів. Підземні води проходять підземними річками річки Стікс і Ахерон, наповнюються під час повеней через основні гілки.

Спускаючись в печеру я відчувала якесь хвилювання. Постійно відчувалася присутність ще когось… що дало мені зрозуміти – це незвичайна печера, що тут є щось сакральне та незвідане. Адже тисячі років тому печера Барадла була священним місцем!!!

Археолог Габор Сабо вважає, що, подібно до Стоунхенджа, печера Барадла була древньою святинею, до якої прибували навіть з далеких земель, щоб стати свідками ритуалів, які тут виконувались. В печері знаходили ритуальні предмети бронзового віку (II – I тис. до н.е.).
Вчені відзначають, що всі знахідки це в основному бронзові диски, підвіски й мальована кераміка, мали велике значення для тодішніх людей. Поруч виявили багато кісток тварин і свідчень жертвоприношень.

Просуваючись все далі і далі в печеру просто затамовуєш подих від побаченого. Неймовірної краси сталактити та сталагміти не просто прикрашають печеру, а придають їй помпезності та загадковості.
Кожна зала печери має свою назву: Плакуча Верба, Золота Вулиця, Арфа, Голова Дракона, Турецьке Місто, Ромео та Джульєта…

Здається, що ти попав в якесь інше місто. Місто, яке забулись позначити на мапі… Тут все настільки нереальне, що іноді ти уявляєш себе в якомусь палаці або у володінні Сніжної королеви… а може десь на іншій планеті

Ідучи темними коридорами ти знову і знову попадаєш в окрему залу де природа сама була художником та творцем мистецтва. Ось, десь з-за рогу виглядає голова дракону, ніби захищаючи зал, в який видно силует Божої матері, яка обіймає свою дитину. А потім попадаєш в місто, яке дійсно схоже на палац султана та його гарем…

Зупиняючись кожної секунди ти намагаєшся запам’ятати все, що бачиш навколо. Ці неймовірні сосульки (сталактити, сталагміти) то величезною брилою виринають з-під землі, то шикарним каскадом виблискують вгорі.

Але в печері Барадла є особливе місце, місце, де затамовуєш подих і боїшся поворухнутися, щоб ненароком не порушити ту ідилію, яка панує навкруги –  це Театральна зала.

В Театральну залу нас привели майже в темряві, а потім зовсім вимкнули світло. Декілька секунд гнітючої тиші розвіяв звук Божественної музики. Здалося, самі Янголи грають її для нас. Так нам демонстрували акустику цієї печери, і під музику підсвічували спочатку окремі сталактитові фігури, а потім освітили всю залу.
Це було фантастично, кожна нота торкалася твоєї душі, яка зненацька ожила і закружляла в танці навколо тебе. А ти, немов в дивному сноведінні стоїш і не можеш  поворухнутися.

Тепер я точно знаю пісню своєї душі… 
Мені на мить здалося, що я знаходжуся в Раю і саме так там зустрічають втомлені та заблукавши  душі…

 

Пещера Агглетик-Барадла (Венгрия)

Аггтелек-Барадла или Домица – пещерная система на границе Словакии (Словацкий Карст) и Венгрии (Аггтелецький карст), которая является одной из самых длинных полностью исследованных пещер и которая открыта для посещения в течение многих лет. Имеет два входа со стороны Венгрии и со стороны Словакии.

Мы посетили эту пещеру на Венгерской стороне, то есть пещеру Барадла.

Здесь есть несколько экскурсионных маршрутов: короткий, длинный и очень длинный. Все маршруты стартуют в определенное время с гидом. Когда мы планировали посетить эту пещеру, то мы для себя выбрали длинный маршрут, примерно 2,3 км.

⚠️ Имейте в виду, что короткий и длинный маршрут стартуют с разных мест. И расстояние между точкой старта короткого маршрута и точкой старта длинного примерно 4 км.

Длинный маршрут начинается у входа в Красное озеро пещеры и заканчивается у выхода из Явафа, что занимает около 100 минут. При длительном маршруте, мы зашли в одном месте, а вышли совсем в другом, и затем автобусом нас доставили к точке, с которой мы стартовали.

При коротком маршруте вход в пещеру находится возле села Аггтелек, что у подножия скалы.

В пещере всегда постоянная температура – 10 градусов и влажность 95%.

При покупке билета в кассе нам дали листовку с информацией о пещере, предварительно спросив, на каком языке нужно (на украинском языке не было, выбрали экскурсионный лист на русском).

Экскурсия проходила на венгерском, поэтому оставалось только смотреть по сторонам и фоткать. Здесь и не нужно ничего рассказывать, только успевай любоваться.

Пещера Барадла – крупнейшая в Венгрии и находится в национальном парке Аггтелек.

Пещера имеет совокупные и извилистые основные каналы длиной 7 км, а также залы шириной 10 м и 7-8 м в высоту. Много коротких и длинных соединительных боковых ответвлений.

Различные части пещеры имеют разные цвета и формы, что придает живописное многообразие сталагмитов и сталактитов. Подземные воды проходят подземными реками реки Стикс и Ахерон, наполняются во время наводнений через основные ветви.

Спускаясь в пещеру, я чувствовала какое-то волнение. Постоянно ощущалось присутствие еще кого-то… что дало мне понять – это необычная пещера, что здесь есть что-то сакральное и неизведанное. Ведь тысячи лет назад пещера Барадла была священным местом!!!

Археолог Габор Сабо считает, что, подобно Стоунхенджа, пещера Барадла была древней святыней, к которой прибывали даже из далеких земель, чтобы стать свидетелями ритуалов, которые здесь выполнялись. В пещере находили ритуальные предметы бронзового века (II – I тыс. До н.э.).

Ученые отмечают, что все находки это в основном бронзовые диски, подвески и рисованная керамика,  и имели большое значение для тогдашних людей. Рядом обнаружили много костей животных и свидетельств жертвоприношений.

Продвигаясь все дальше и дальше в пещеру просто задерживает дыхание от увиденного. Невероятной красоты сталактиты и сталагмиты не просто украшают пещеру, а придают ей помпезности и загадочности. 
Каждый зал пещеры имеет свое название: Плакучая Ива, Золотая Улица, Арфа, Голова Дракона, Турецкий Город, Ромео и Джульетта…

Кажется, что ты попал в какой-то другой город. Город, который забыли обозначить на карте… Здесь все настолько нереальное, что иногда ты представляешь себя в каком дворце или во владении Снежной королевы… а может где-то на другой планете…

Гуляя темными коридорами ты снова и снова попадаешь в отдельные залы, где природа сама была художником и творцом. Вот, из-за угла, выглядывает голова дракона, будто защищая зал, в который виден силуэт Божьей матери, которая обнимает своего ребенка. А потом попадаешь в город, который действительно похож на дворец султана и его гарем…

Останавливаясь каждую секунду, ты пытаешься запомнить все, что видишь вокруг. Эти невероятные сосульки (сталактиты, сталагмиты) то огромной глыбой выныривают из-под земли, то шикарным каскадом сверкают вверху.

Но в пещере Барадла есть особое место, место, где затаив дыхание боишься пошевелиться, чтобы случайно не нарушить ту идиллию, которая царит вокруг – это Театральный зал.

В Театральный зал нас привели почти в темноте, а потом совсем выключили свет. Несколько секунд гнетущей тишины развеял звук Божественной музыки. Показалось, сами Ангелы играют ее для нас. Так нам демонстрировали акустику этой пещеры, и под музыку подсвечивали сначала отдельные сталактитовые фигуры, а затем осветили весь зал.

Это было фантастически, каждая нота касалась твоей души, которая неожиданно ожила и закружилась в танце вокруг тебя. А ты, словно в каком-то странном сне, стоишь и не можешь пошевелиться.

Теперь я точно знаю песню своей души…
Мне на мгновение показалось, что я нахожусь в Раю, и именно так там встречают уставшие и заблудшие души…

 

Фото

Відео

Ми в соц мережах...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *