🇺🇦 👀 БУШАНСЬКА загадка ДРЕВНІЙ СКЕЛЬНИЙ ХРАМ (Вінницька обл.)

Оберіть мову тексту...

БУШАНСЬКА загадка ДРЕВНІЙ СКЕЛЬНИЙ ХРАМ 

☀️💞Забігаючи на перед, хочу сказати, що кожен з нас відчув, побачив та зафіксував аномальні явища… а деякі з нас навіть чули їх голос… але не зрозумів слова… це було щось неймовірне!!!

Тисячолітня скеля зберегла дух далеких вірувань, давню символіку, створену невідомим автором. Язичницький храм у Буші загадковий і міфічний.

👀 Стародавній скельний храм, вирубаний в кам`яних породах багато століть тому, і понині представляє загадку для істориків і археологів.
Вчені так і не прийшли до єдиної думки про те, хто ж є його творцем. Вважається, що це одна з найдавніших культових споруд в Україні — один з барельєфів на стіні скелі датований II століттям та більшість сходяться на тому, що це були ❗ще ДОХРИСТИЯНСЬКІ ЧАСИ❗
😲 Дослідження тут проводились неодноразово, проте, нерозгаданого ще залишається багато.

👀Це однозначно САКРАЛЬНЕ МІСЦЕ – символ погляду у потойбічний світ.

Коли стоїш серед стін цього храму, в тиші, здається, що торкаєшся до такої глибини людської історії, що просто голова йде обертом…

Це чи не єдиний збережений дохристиянський храм у всьому світі. Після прийняття християнства знищувалося абсолютно все, що було пов’язано з язичництвом. Але цей храм зберігся завдяки щасливому збігу обставин.

Мабуть, його засипали землею. Виявив його польський шляхтич Ромуальд Вівсяний, який провалився під землю під час якогось будівництва.  А відкрив для світу цей скельний храм у 1896 році професор Володимир Антонович.

На барельєфі зображена тварина, схожа на оленя і стоїть на невеликому підвищенні, а біля неї молиться людина, схилившись під деревом. Хтось бачить у неї в руках ще жертовну чашу. Дерево без листя, а на гілці сидить дивний птах, що нагадує півня. Біля дерева незрозуміла фігура у вигляді прямокутника.

Вік барельєфу точно встановити вчені не можуть. Деякі з них датують знахідку 4 тис. років до н.е, тобто ще до скіфського періоду.

Цей барельєф унікальний – немає жодного відомого аналога йому.
Цікаво, що над цією композицією висічена прямокутна рамка, яка повинна б містити напис, що розповів би про те, що відбувається. Відновити написане вийшло тільки недавно: «Азм єсьм Миробог жрець Ольгів». 

Зайшовши до цього храму, я була приголомшена побаченим. Не знаю чому, але мене все навколо дивувало.
Цей барельєф немов притягував до себе. Інтуїтивно захотілося до нього доторкнутись, хоч на мить… Але стіна не відпускала… Вона немов магніт, який тягнув до себе з невідомою силою. Хотілося стояти біля неї вічність.

Закривши очі ти відчуваєш, як твоє тіло спустошується від якогось тягаря, та водночас наповнюється невидимим потоком енергії, яку відчуваєш лише ти. І потім розумієш, що вже був готовий до цього десь інтуїтивно і знав, що скоро ти відчуєш саме ту вібрацію в тілі, яку відчував тронувшись до стіни.  
Все навколо нагадувало якусь інопланетну місцевість.
Невідома сила, яка була тут присутня, вона відчувалася кожною клітинкою тіла і це не відлякувало, а навпаки заворожувало…

👁️‍В цьому храмі колись був один із таємних Католицьких Орденів, який в 19 ст. використовував  цей храм для своїх таємних зустрічей. І він поставив знак свого перебування тут на стіні, яка знаходиться біля барельєфу, а саме: знак Пресвятої Богородиці, око в трикутнику (знак масонів) та дату, коли це було зроблено.

😲 Також, можна припустити, що це був храм Володарки Землі, яка діє в підземному світі, тому і храм підземний; олень це символ сили, який діє на поверхні землі; а птиця, це символ вогню.
Ось, ця трійця, яка зображена на барельєфі та куб, який схожий на телевізор, це і є матеріальний символ Всесвіту.
Тому, деякі науковці вважають, що тут зображено секрет алхімічних дій, тобто секрет виготовлення філософського каменю.

Все каміння цього місця дуже магічні, старі та намолені. Від них виходить дуже-дуже сильна енергетика. 

Коли походити по цьому храму, то можна звернути увагу, що скрізь різна температура. Коли доторкаєшся до одного каміння, він виділяє тепло,  інший камінь –  геть холодний. Тобто в одному місці жар, а в іншому – холод. Це і є доказом того, що храм працює, як магічна машина.

Але достеменно ще нічого не доказано. Сподіваємося, що розкопки цього храму тільки почнуть робити.
Сюди привозили екстрасенсів,
які говорили, що через деякий період цей храм розкопають і знайдуть там те, що переверне наше уявлення. Ні, це не буде золото чи щось матеріальне. Ми отримаємо знання, яке зможемо використати для покращення нашого буття.  Ми розкопаємо, щось таке… що навіть не вкладається до нашого сприйняття.
Але історики, езотерики та археологи до цього готові із нетерпінням чекають цього часу.

Ми ніколи достовірно не дізнаємося, що хотіли наші пращури зобразити на цьому камені, але ми можемо сказати одне: наші пращури одна з найдревніших та найрозвинутіших цивілізацій на нашій планеті.


….Коли наша Фея Людмила взяла до рук ДАЙВУ почалась магія…

💫💞А ви знаєте, що таке ДАЙВА?
🌸ДАЙВА – це біорезонансний інструмент, його звучання, це музика самого життя, яка звучить всередині нас і в просторі навколо.

🙏💮Безмежна ВДЯЧНІСТЬ Людмилі за можливість чути це диво. Своїм неймовірним звуком ДАЙВА здатна творити чудеса та вносити в душу гармонію, очищати душу і думки. Її глибоке, ніби неземне звучання не може залишити байдужими нікого.
 💞 💖Так чудово відчувати на собі цей цілющий потік, який немов забирає тебе в світ гармонії і любові.

🔮 З точки зору фізики, звуки які проникають в організм живої істоти, змушують резонувати його клітини. Саме з ефектом біорезонансу пов’язано вплив звуків ДАЙВИ на людину.

🙏 💞 💖 Це НЕ передати словами… це потрібно ПОЧУТИ і ВІДЧУТИ !!!

Бушанский древний скальный храм 

☀️💞 Забегая на перед, хочу сказать, что каждый из нас почувствовал, увидел и зафиксировал аномальные явления… а некоторые из нас даже слышали их голоса… это было что-то невероятное!!!

Тысячелетняя скала сохранила дух давних верований, древнюю символику, созданную неизвестным автором. Языческий храм в Буше загадочный и мифический.

👀 Древний скальный храм, вырублен в каменных породах много веков назад, и поныне представляет загадку для историков и археологов.

Ученые так и не пришли к единому мнению о том, кто же является его создателем. Считается, что это одна из древнейших культовых сооружений в Украине – один из барельефов на стене скалы датированный II веком и большинство сходятся на том, что это были ❗еще дохристианские времена.❗
😲 Исследования здесь проводились неоднократно, однако, неразгаданного остается еще много.

👀 Это однозначно сакральное место – портал для перехода в потусторонний мир.

Когда стоишь среди стен этого храма, в тишине, кажется, что прикасаешься к такой глубины человеческой истории, просто голова идет кругом…

Это чуть ли не единственный сохранившийся дохристианский храм во всем мире. После принятия христианства уничтожалось абсолютно все, что было связано с язычеством. Но этот храм сохранился благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Видимо, его засыпали землей. Обнаружил его польский шляхтич Ромуальд Овсяный, который провалился под землю во время какого-то строительства. А открыл миру этот скальный храм в 1896 году профессор Владимир Антонович.

На барельефе изображено животное, похожее на оленя и стоит на небольшом возвышении, а возле него молится человек, склонившись под деревом. Кто-то видит женщину с жертвенной чашей в руках. Дерево без листьев, а на ветке сидит странная птица, напоминающая петуха. У дерева непонятная фигура в виде прямоугольника.

Возраст барельефа точно установить ученые не могут. Некоторые из ученых,  датируют находку 4 тыс. лет до н.э., то есть еще до скифского периода. 

Этот барельеф уникальный – нет ни одного известного аналога ему.

Интересно, что над этой композицией высечена прямоугольная рамка. Она должна была содержать надпись, которая рассказала бы о том, что происходит. Восстановить написанное получилось только недавно: «Азм есмь Миробог жрец Ольга».

Зайдя в храм, я была потрясена увиденным. Не знаю почему, но меня все вокруг удивляло.

Этот барельеф словно притягивал к себе. Интуитивно захотелось к нему прикоснуться, хоть на миг… Но стена не отпускала… Она словно магнит, который тянул к себе с неизведанной силой. Хотелось стоять у нее вечность.

Закрыв глаза, ты чувствуешь, как твое тело опустошается от какого-то бремени, и одновременно наполняется невидимым потоком энергии, которую чувствуешь только ты. И потом понимаешь, что уже был готов к этому и где-то интуитивно знал, что скоро почувствуешь именно ту вибрацию в теле, которую ощутил, едва прикоснувшись к стене.

Все вокруг напоминало какую-то инопланетную местность.

Неведомая сила, которая здесь присутствовала, ощущалась каждой клеточкой твоего тела и это не отпугивало, а наоборот завораживало…

👁️‍В этом храме когда-то был один из тайных католических орденов, который в 19 в. использовал этот храм для своих тайных встреч.
Он поставил знак своего пребывания здесь на стене, которая находится у барельефа, а именно: знак Пресвятой Богородицы, глаз в треугольнике (знак масонов) и дату, когда это было сделано.

😲 Также, можно предположить, что это был храм Владычицы Земли, которая действует в подземном мире, поэтому и храм подземный; олень это символ силы, действующей на поверхности земли; а птица, это символ огня.

Вот эта троица, которая изображена на барельефе и куб, который похож на телевизор, это и есть материальный символ Вселенной.

Поэтому, некоторые ученые считают, что здесь изображено секрет алхимических действий, то есть секрет изготовления философского камня.

Все камни этого места очень магические, старые и намоленные. От них исходит очень-очень сильная энергетика.

Пройдя  по этому храму, то можно обратить внимание, что везде разная температура. Когда прикасаешься к одному камню, он выделяет тепло, другой камень – совершенно холодный. То есть в одном месте жар, а в другом – холод. Это и является доказательством того, что храм работает, как магическая машина.

Но точно еще ничего не доказано. Надеемся, что раскопки этого храма начнут делать.

Сюда привозили экстрасенсов, которые говорили, что через некоторый период храм раскопают и найдут там то, что перевернет наше представление. Нет, это не будет золото или что-то материальное. Мы получим знание, которое сможем использовать для улучшения нашего бытия. Мы раскопаем, то такое… что даже не укладывается в наше восприятие.

Но историки, эзотерики и археологи к этому готовы и с нетерпением ждут время раскопок.

Мы никогда достоверно не узнаем, что хотели наши предки изобразить на этом камне, но мы можем сказать одно: наши предки одна из самых древних и самых цивилизаций на нашей планете.


А когда наша Фея Людмила взяла в руки дайву, началась магия …

💫💞А вы знаете, что такое дайва?
🌸 ДАЙВА – это биорезонансный інструмент. Его звучание – это музыка самой жизни, которая звучит внутри нас и в пространстве вокруг нас.

🙏💮 Мы очень благодарны Людмиле за возможность слышать это чудо. Своим невероятным звуком дайва способна творить чудеса и вносить в душу гармонию, очищать душу и мысли. Ее глубокое  неземное звучание не может оставить равнодушными никого. 

 💞 💖Так прекрасно чувствовать на себе этот живительный поток, который словно уносит тебя в мир гармонии и любви.

🔮 С точки зрения физики, звуки проникающие в организм живого существа, заставляют резонировать его клетки. Именно с эффектом биорезонанса связано влияние звуков дайвы на человека.

🙏 💞 💖 Это не передать словами… это нужно услышать и почувствовать!!!

Фото

Відео

Ми в соц мережах...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *