🇺🇦 ⛰ Камінь Велетень або Чортів Камінь в с.Підкамінь (Львівська обл.)

Оберіть мову тексту...

⛰ Камінь Велетень або Чортів Камінь в с.Підкамінь

 У селі Підкамінь (Львівська обл.) 17-метровий КАМІНЬ ВЕЛЕТЕНЬ або ЧОРТІВ КАМІНЬ😈.
💎 Багато ми чули про цей ХИМЕРНИЙ КАМІНЬ👀. Здалеку він здається набагато меншим. А коли піднімешся на гору, то розумієш його велич. Неймовірно, але ця каменюка висотою в 3-поверховий будинок.

Коли ми вийшли з машини, то були зачаровані від краси побаченого навкруги!!! Це було щось неймовірне. ❄️
❄️Частково земля була вкрита сніжною ковдрою, яка іноді виблискувала на сонці, немов діаманти. Здавалося, що природа вже готова прокинутись від зимової сплячки, але сонечко знову зрадницьки ховалося за хмарку, пронизуючи нас холодним повітрям.

Глянувши в далечінь, ми побачили Чортів Камінь. Навіть на великій  відстані він здавався якимось могутнім та величним. А та енергетика, яка була навкруги, заманювала нас підійти ближче. ❄️ Снігу було не досить багато і ми вирішили, що підійдемо до Каменя впритул.

〽️ Скеля незвичайної форми виглядає дуже несподівано в навколишньому пейзажі.
☘️ Це дивне геоморфологічне скельне утворення, поруч із яким немає ні гір, ні будь-яких кам’яних насипів – ніби ЙОГО СЮДИ ХТОСЬ ПРИНІС.❗️😟
💎🙏 Вчені вважають, що це місце було ідолом та місцем для жертвоприношень.

😲 Боже, який він височезний!!! Висота велетня – 17 метрів!!! А яку силу він випромінював. Це зразу відчула наша техніка – батареї сіли майже в усіх!!! А ця енергетика!!! Ми її відчували кожною клітинкою свого тіла. Це якесь особливе місце, загадкове.

⛰ Цей Камінь, немов принесений кимось, якоюсь невідомою для всіх силою, приваблював до себе людей ще за тисячу років до нашої ери. Він був оберегом для наших предків і порівнювався з чимось духовним, надприроднім. У Камні із західного боку є заглиблення у вигляді серця. Напевно, тут відбувалися різноманітні язичницькі  обряди. Люди приносили в дар богам цінні речі  або худобу. Про це свідчать знахідки у підніжжі Каменя фрагментів посуду висоцької культури ранньозалізного часу (ХІ-VII ст. до н. е.) та знайдені під час розкопок кістки величезної людини.

👀 На вершині цього Камня є видовбані 6 ям  глибиною 0,4 — 0,6 м. Численні пази і заглиблення, які утримували дерев’яні конструкції, нагадують систему забудови Карпатських фортець Тустань і Бубнище.

Дослідження засвідчують, що у період Галицько-Волинського князівства на Камені була побудований церква оборонного характеру.☦️  І ніби за історичною спадковістю досі у західній околиці пам’ятки збереглися кам’яні хрести від цвинтаря другої половини XVII ст., який, ймовірно, залишився від церкви Спаса.

 

❤️ Можливо, із слов’янських часів походить й стародавня назва гори — «Рожаниця». Завдяки історико-етнографічним дослідженням встановлено, що язичницькі божества роду Рожаниці у наших далеких предків ототожнювалися з процесом родючості і народження.

Недалеко від каменю є майже недосліджені печери, які в легендах пов‘язані з опришками та козаками, зокрема, з іменем Олекси Довбуша.

🌟 Незважаючи на всі ці перекази, є наукова гіпотеза, як все ж таки з’явився Чортів камінь. Існує припущення, що це шмат коралового рифа, який виник тут сотні мільйонів років тому, коли над ним ще було море.

Але версія істориків завжди дуже банальна і не цікава. Мені здається, що такі енергетичні місця не виникають просто так. Наші предки відчували їх і будували жертовники тільки на сильних та енергетичних місцях. 💕 Також сюди приїздять езотерики та екстрасенси для своїх обрядів. Про це свідчать дуже багато свічок на камені. І ця сила та енергетика приваблює все більше і більше людей до себе, які знаходяться в цьому енергетичному потоці.

⛰ Древний Камень Великан или Чертов Камень в селе Подкамень 

В селе Подкамень (Львовская область) есть 17-метровый Камень Великан или Чертов Камень. 😈.
💎 Мы слышали много об этом ВЕЛИКАНЕ. 👀. Издалека он кажется значительно меньше. Но поднимаясь на гору, ты понимаешь его величие. Невероятно, но этот камень высотою в три этажа.

Когда мы вышли из машины, то были очарованы красотой увиденного вокруг!!! Это было что-то невероятное. ❄️
❄️ Частично земля была покрыта снежным одеялом, которое сверкало на солнце, словно бриллианты. Казалось, что природа уже готова проснуться от зимней спячки, но солнышко опять предательски скрывалось за облако, пронизывая нас холодным ветром.

Взглянув вдаль, мы увидели Чертов Камень. Даже на большом расстоянии он казался каким-то мощным и величественным. А энергетика, которая была вокруг, привлекала нас подойти ближе.
❄️ Снега было не много, и мы решили подойти к Камню вплотную.

〽️ Скала необычной формы выглядела очень неожиданно и совсем не вписывалась в местный ландшафт.

☘️ Это странное геоморфологическое скальное образование, рядом с которым нет ни гор, ни каких-либо каменных насыпей – будто ЕГО СЮДА КТО-ТО ПРИНЕС. ❗️😟
💎🙏 Ученые считают, что это место было идолом и местом для жертвоприношений.

😲 Боже, какой он высокий!!! Высота гиганта – 17 метров!!! А какую силу он излучал. Это сразу почувствовала наша техника – батареи в телефонах сели почти у всех!!! А эта энергетика!!! Мы ее чувствовали каждой клеточкой своего тела. Это какое-то особое место, загадочное.

⛰ Этот камень, словно принесенный кем-то, какой-то неизведанной для нас силой, привлекал к себе людей еще за тысячу лет до нашей эры. Он был оберегом для наших предков и сравнивался с чем-то духовным, сверхъестественным.
В Камне с западной стороны есть углубление в виде сердца. Наверное, здесь происходили различные языческие обряды. Люди приносили в дар богам ценные вещи или скот. Об этом свидетельствуют находки у подножья Камня фрагментов посуды Высоцкой культуры раннего железного века (ХI-VII вв. до н. э.) И найденные во время раскопок кости огромного человека.

👀 На вершине этого Камня имеются выдолбленные 6 ям глубиной 0,4 – 0,6 м. Многочисленные пазы и углубления, которые удерживали деревянные конструкции. Они напоминают систему застройки Карпатских крепостей Тустань и Бубнище.

Исследования показывают, что в период Галицко-Волынского княжества на Камне была построена церковь оборонительного типа. До сих пор в западной части памятки сохранились каменные кресты от кладбища второй половины XVII в., которые, вероятно, остались от церкви Спаса.

 

❤️ Возможно, из славянских времен происходит и древнее название горы – «Рожаниця». Благодаря историко-этнографическим исследованиям установлено, что языческие божества рода Рожаници для наших далеких предков отождествлялись с процессом плодородия и рождения.

Недалеко от камня есть почти неисследованные пещеры, которые в легендах связанные с повстанцами и казаками, в частности, с именем Олексы Довбуша.

🌟 Несмотря на все эти переводы, есть научная гипотеза, как все же появился Чертов камень. Существует предположение, что это кусок кораллового рифа, который возник здесь сотни миллионов лет назад, когда над ним еще было море.

Но версия историков всегда очень банальная и не интересна. Мне кажется, что такие энергетические места не возникают просто так.
Наши предки чувствовали их и строили жертовники только на сильных и энергетических местах. Также сюда приезжают эзотерики и экстрасенсы для своих обрядов. Об этом свидетельствуют много свечей на камне. И эта сила и энергетика привлекает все больше и больше людей к себе, которые находятся в этом энергетическом потоке.

Фото

Відео

Ми в соц мережах...