🇺🇦 Шляхетське Казино (Касино), Будинок вчених у Львові

Оберіть мову тексту...

Шляхетське Казино (Касино), Будинок вчених у Львові


Сучасний Дім Учених
– це є творіння рук відомих у Європі XIX-го століття архітекторів: Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера, які працювали у однойменній фірмі «Фельнер і Гельмер». Саме ці митці спроектували 48 театрів по всій Європі, в тому числі оперні театри Одеси та Цюріха.

За задумом – це мав бути будинок, який би доповнював і прикрашав банківський квартал Львова. Архітектурний стиль будинку – необароко. Тут влаштовувались бали, костюмовані вечори, і, звісно ж, грали в карти. В народі будинок називали «казино Герхарда».

З 1897 р., за неповних чотири роки, з’явився  будинок з двома велетенськими атлантами, які підпирають будівлю при вході. Цікаво, що один з атлантів дивиться лицем на перехожих, а інший – розвернутий спиною до вулиці, що є ще досі цікавою загадкою для мистецтвознавців.

Зайшовши в середину Шляхетського Казино  зразу завмираєш від розкоші та багатства. Ти дійсно зачаровуєшся найкращою залою цього будинку – парадним атріумом.

Атріум Шляхетного Казино – це по-справжньому королівська зала, яку освітлюють не лише настінні ліхтарі, але й денне світло – воно пробивається тисячами променів крізь скляну стелю будинку (світлова стеля).

До речі, це чи не найперше приміщення у Львові, яке було освітлено електричним світлом, але в той час люди боялися таких технічних новинок, тому всі лампи Шляхетського касино були стилізовані під гасові.

А які тут сходи!!!! Вони настільки величні та помпезні, що підіймаючись нагору, зупиняєшся на кожній сходинці та уявляєш себе немов десь в королівському палаці… І здається, що озирнувшись назад, ти побачиш цих красивих жінок, які притримуючи свої сукні чинно підіймаються по сходах… відчуєш запах їх парфумів…

Розкішні дерев’яні сходи були виконані за проектом Шандора фон Яраї, надзвичайно відомого угорського скульптора. Роботи виконували як його працівники з Відня, так і львівські майстри і сам архітектор пан Фердинанд Фельнер коли приймав цю роботу, був неймовірно вражений її якістю.
Саме цими сходам у фільмі спускалася Міледі, піднімався Д’Артаньян з кардиналом Рішельє, де вони грали у шахи.

Піднявшись по сходах  на гору ти потрапляєш у атмосферу бальних залів.

На другому поверсі будівлі  є вісім розкішних залів: актова зала на 200 місць, Біла зала з каміном та чорним концертним роялем, дзеркальна зала. Є тут також Червона зала, затишна і красива зала Беж із старовинними меблями, бібліотека з чудовою галереєю, оздоблена ліпниною балконна галерея та зелений сад для прогулянок і зала засідань Ради Будинку вчених.

Бальні зали касино прикрашені вишуканими шпалерами по стінах, витонченою ліпниною, завершує залу балкончик з позолоченою решіткою для музикантів, до речі, там є невеличка кімнатка де музиканти могли відпочити.

Яка тут розкіш!!! Ти бачиш її повсюди!!! Всі бальні зали обклеєні рельєфними вишуканими шпалерами, балюстради оздоблені витонченою ліпниною, повсюди стоять аристократичні дорогі меблі.

І зразу ж уява малює красивих жінок  в дорогих сукнях та їхніх вишуканих кавалерів… Уявляєш, як сидячи десь на терасі вони ведуть  світські розмови та п’ють чай із розкішного посуду. Відчуваєш аромат дорогих сигар  та чоловічі голоси, які доносяться з сусідньої кімнати, де сидячи в шикарних кріслах вони обговорюють якісь дуже важливі теми… 
Закривши очі ти просто насолоджуєшся цією аурою багатства та розкоші. Тут навіть розмовляти голосно не хочеться, щоб не порушувати цю гармонію спокою.

За хитромудрим інженерним задумом в Шляхетному Касино спорудили пересувні стіни, якими можна було відгородитися з компанією чи створити окреме приміщення для якоїсь дуже таємної бесіди.
Вся обслуга, яка працювала в будинку, мала доступ до технічних дверей, з яких, за бажанням відвідувача, з’являлася ще одна стіна. Це неабияк подобалося тодішній львівській знаті, до того ж створювало атмосферу таємничості та індивідуальності в підході до клієнта.

Донедавна в Будинку вчених  відбувалися львівські бали і визначні події. Таким чином у Львові підтримували традицію світських і панських балів, яка почалася ще з 1482 року. Потрапляли на такі бали лише достойні і свої люди.

В Зеленій залі будинку  і досі час від часу проводять концерти класичної музики. А у всіх інших – різні конференції та семінари.

Але не побувати в Будинку вчених і не побачити його краси та величі – це пропустити в своєму житті щось дуже важливе та цікаве.

Шляхетское казино (касино), Дом Ученых (Львов)

Современный Дом Ученых – это творение рук известных в Европе архитекторов  XIX-го века: Фельнер и Германа Гельмера, которые работали  в одноименной фирме «Фельнер и Гельмер». Это они  спроектировали 48 театров во многих городах Европы, в том числе оперные театры Одессы и Цюриха.

По замыслу – это должен быть дом, который бы дополнял и украшал банковский квартал Львова. Архитектурный стиль здания – необарокко.
Здесь устраивались балы, костюмированные вечера, и, конечно же, играли в карты. В народе дом называли «казино Герхарда».

За не полных четыре года, появился дом с двумя гигантскими атлантами, которые подпирают здание при входе. Интересно, что один из атлантов смотрит лицом на прохожих, а другой – развернутый спиной к улице, что является до сих пор интересной загадкой для искусствоведов.

Зайдя внутрь Шляхетского Казино сразу замираешь от роскоши и богатства. Ты действительно очаровываешься лучшим залом этого дома – парадным атриумом.

Атриум Благородного Казино – это по-настоящему королевский зал, который освещают не только настенные фонари, но и дневной свет – он пробивается тысячами лучей сквозь стеклянный потолок дома (световой потолок).

Кстати, это чуть ли не первое помещения Львова, которое было освещено электрическим светом, но в то время люди боялись таких технических новинок, поэтому все лампы Шляхетского Касино были стилизованы под керосиновые лампы.

А какая здесь лестница!!! Она настолько величественна и помпезна, что поднимаясь наверх, останавливаешься на каждой ступеньке и представляешь себя в королевском дворце… Кажется, что оглянувшись назад, ты увидишь этих красивых женщин, которые манерно придерживая свое вечернее платье, чинно поднимаются по лестнице… ты чувствуешь запах их духов…

Роскошная деревянная лестница была выполнена по проекту Шандора фон Яраи, очень известного венгерского скульптора. Работы выполняли как его работники из Вены, так и львовские мастера.  Архитектор Фельнер, когда принимал эту работу и сам был невероятно поражен ее качеством.

Именно по этой лестнице в фильме спускалась Миледи, поднимался Д’Артаньян с кардиналом Ришелье, где они играли в шахматы.

Поднявшись по лестнице, ты попадаешь в атмосферу бальных залов.

На втором этаже здания есть восемь роскошных залов: актовый зал на 200 мест, Белый зал с камином и черным концертным роялем, зеркальный зал. Есть здесь также Красный зал; уютный и красивый Бежевый зал со старинной мебелью; библиотека с великолепной галереей; украшенна лепниной балконная галерея и зеленый сад  для прогулок, а также зал заседаний Совета Дома ученых.

Бальные залы Касино украшены изысканными обоями на стенах, изящной лепниной. В конце зала присутствует балкончик с позолоченной решеткой для музыкантов, кстати, там есть небольшая комнатка, где музыканты могли отдохнуть.

Какая здесь роскошь!!! Ты видишь ее повсюду!!! Все бальные залы оклеены рельефными изысканными обоями, балюстрады украшены изящной лепниной, повсюду стоят аристократические дорогая мебель.

И сразу же воображение рисует красивых женщин в дорогих платьях и их изысканных кавалеров… Представляешь, как сидя где-то на террасе, они ведут светские беседы и пьют чай с роскошной посуды. Чувствуешь аромат дорогих сигар и мужские голоса, доносящиеся из соседней комнаты, где сидя в шикарных креслах, они обсуждают какие-то очень важные дела …

Закрыв глаза, ты просто наслаждаешься этой аурой богатства и роскоши. Здесь даже разговаривать громко не хочется, чтобы не нарушать эту гармонию покоя.

По хитроумным инженерным замыслам в казино построили передвижные стены, которыми можно было отгородиться с компанией или создать отдельное помещение для какой-то тайной беседы.

Вся прислуга, которая работала в доме, имела доступ к техническим дверям, из которых, по желанию посетителя, появлялась еще одна стена. Это изрядно нравилось тогдашней львовской знати, к тому же создавало атмосферу таинственности и индивидуальности в подходе к клиенту.

До недавнего времени в Доме Ученых проходили львовские баллы и важные события. Таким образом во  Львове поддерживали традицию светских и барских баллов, которая началась еще с 1482 года. Попадали на такие мероприятия только достойные и свои люди.

В Зеленой зале дома до сих пор время от времени проводят концерты классической музыки. А во всех остальных – различные конференции и семинары.

Не побывать в Доме Ученых и не увидеть его красоты и величия – это пропустить в своей жизни что-то очень важное и интересное.

Фото

Відео

Ми в соц мережах...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *