🇷🇴 Ущелина БІКАЗ (Румунія)

Оберіть мову тексту...

Ущелина Біказ (Румунія)

Румунія – це дивовижна країна з неймовірними пейзажами навкруги. Починаючи свою подорож, ми навіть не очікували, що побачене настільки нас вразить. Головна географічна особливість Румунії — Карпатська гірська система. Цей складний ланцюг гір проходить через всю країну!!!

 
Це щось неймовірне!!! Нескінченні серпантини, які просто захоплюють подих. А які краєвиди!!!

Здається, що ти знаходишся десь в іншій реальності. Тому по дорозі до ущелини Біказ сумувати нам не приходилось. Озираючись навколо я просто насолоджувалась краєвидами з вікна автомобіля.



Хотілось запам’ятати кожен пейзаж, який змінювався за вікном.
А повітря!!! Воно було насичене хвоєю та авантюризмом. Саме так!!!

Зупиняючись, щоб зробити фото, кожен намагався вдихнути це відчуття легкості та свободи… саме тієї свободи, яка звільняє твої думки від усього непотрібного і надає тобі відчуття  повного єднання з природою, стаючи єдиним цілим, заповнюючи кожну клітинку твого тіла, якимись незрозумілими нікому емоціями та відчуттями…

Під’їжджаючи до ущелини Біказ ми просто не розуміли, яка нереальна краса скель нам відкриється!!!
Мій мозок просто не сприйняв все відразу. На мить здалося, що я знаходжуся в якійсь 3D реальності. Прямі скелі навколо, які з вікна автомобіля здаються настільки високими, що страшно підняти голову вверх. 
А коли дивишся вгору, то здається, що стіни скель змикаються нагорі і ти знаходишся в якомусь вигаданому кимось  світі, куди навіть сонечко приходить по запрошенню.

 Зупинивши автомобіль на стоянці ми вирішили прогулятись…

Біказ — ущелина в Румунії, розташована у Східних Карпатах, утворена річкою Біказ.
Ущелина є найглибшою і найдовшою в країні. По ущелині проходить дорога завдовжки 8 км, що з’єднує румунські провінції – Західна Молдова та Трансільванія.

У 1837 році у горах трапився обвал, в результаті якого було утворено вузьку ущелину. З плином часу в ущелині була прокладена автомобільна дорога. Висота стін вузького розлому гір приблизно 300-500 метрів.
В кінці минулого століття це природне місце стало заповідною зоною, а в 2004 року – національним парком.

Це щось неймовірне!!! Навкруги скелі такої висоти, що здаєшся біля них маленькою комашкою!!!  Тільки шум річки Біказ приводить тебе до тями і ти знову божеволієш від побаченого.
Я просто не можу передати словами цю красу. Іноді мені здавалося, що це якийсь фільм… або сон на яву. Але потрошку звикаєш до цих краєвидів і починаєш розуміти все, що навколо відбувається.
З кожним наступним кроком відкриваються ще кращі краєвиди. Ти ідеш повільно, щоб запам’ятати кожну скелю, кожен її вигин, відчуваєш цю силу навколо себе, яку створила природа.

Найвужче місце в ущелині називають Брамою Пекла. Тут скелі висять настільки низько, що відчуваєш якийсь внутрішній страх, що машина тут не проїде. Але це тільки так здається.
Тут дуже багато туристів, які зупиняються обабіч дороги, щоб хоч на деякий час відчути красу ущелини. Є невеличкі базари, де можна купити сувеніри та попити дуже смачної кави.

Ущелье Биказ (Румыния)

Румыния – это удивительная страна с невероятными пейзажами вокруг. Начиная свое путешествие, мы даже не ожидали, что увиденное настолько нас поразит.
Главная географическая особенность Румынии – Карпатская горная система. Эта сложная цепь гор проходит через всю страну!!!

 
Это что-то невероятное!!! Бесконечные серпантины, от которых просто захватывает дух и кружится голова. А какие виды вокруг!!!

Кажется, что ты находишься где-то в другой реальности. Поэтому по дороге в ущелье Биказ грустить нам не приходилось. Оглядываясь вокруг, я просто наслаждалась видами из окна автомобиля.

Хотелось запомнить каждый пейзаж, который менялся за окном. А воздух!!! Он был насыщен хвоей и авантюризмом. Именно так!!!

Останавливаясь, чтобы сделать фото, каждый пытался вдохнуть ощущение легкости и свободы… именно той свободы, которая освобождает твои мысли от всего ненужного и предоставляет тебе ощущение полного единения с природой, становясь единым целым, заполняя каждую клеточку твоего тела какими-то непонятными никому эмоциями и ощущениями…

Подъезжая к ущелью Биказ, мы просто не понимали, какая нереальна красота скал нам откроется!!!
Мой мозг просто не воспринял все сразу. На мгновение показалось, что я нахожусь в какой-то 3D реальности. Прямые скалы вокруг, которые из окна автомобиля кажутся настолько высокими, что страшно поднять голову вверх.

А когда поднимаешь голову, кажется, что стены скал смыкаются сверху, и ты находишься в каком-то вымышленном мире, куда даже солнышко приходит по приглашению.

Остановив автомобиль на стоянке, мы решили прогуляться …

Биказ – ущелье в Румынии, которое находится в Восточных Карпатах и образованное рекой Биказ.

Это ущелье самое глубокое и самое длинное в Румынии. Оно соединяет румынские провинции – Западная Молдова и Трансильвания, автомобильной дорогой, длинна которой 8 км.

В 1837 году в горах случился обвал, в результате которого было создано узкое ущелье. С течением времени в ущелье была проложена автомобильная дорога. Высота стен узкого разлома гор примерно 300-500 метров.

В конце прошлого века это место стало заповедной зоной, а в 2004 году – национальным парком.

Это что-то невероятное!!! Вокруг скалы такой высоты, что возле них кажешься маленькой букашкой!!! Только шум реки Биказ приводит тебя в чувство, и ты снова сходишь с ума от увиденного.

Я просто не могу передать словами эту красоту. Иногда мне казалось, что это какой-то фильм… или сон на яву. Но понемногу привыкаешь и адаптируешься  к этому и начинаешь принимать и понимать все то, что происходит вокруг.

С каждым следующим шагом открываются пейзажи еще лучше. Ты идешь медленно, чтобы запомнить каждую скалу, каждый ее изгиб, чувствуешь эту силу вокруг себя, которую создала природа.

Самое узкое место в ущелье называют Вратами Ада. Здесь скалы висят настолько низко, что чувствуешь какой-то внутренний страх, что машина здесь не проедет. Но это только так кажется.

Здесь очень много туристов, которые останавливаются на обочине дороги, чтобы хоть на фото запечатлеть красоту ущелья. Есть небольшие базары, где можно купить сувениры и выпить чашечку кофе.

Фото

Відео

Ми в соц мережах...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *